mormon.org Wereldwijd

Wat geloven mormonen aangaande de aard van God?

Officieel antwoord

God is volmaakt, alwetend en almachtig; de heerser van het heelal. Hij is ook barmhartig, liefdevol en rechtvaardig. Hij onze Vader in de hemel. Wij zijn naar zijn beeld geschapen (Genesis 1:27). Hij heeft een lichaam dat eruitziet als het onze, maar Gods lichaam is onsterfelijk, volmaakt en heeft onbeschrijflijke heerlijkheid. Omdat we zijn kinderen zijn, kent Hij ons allemaal en heeft Hij ons lief. Hij heeft een plan om zijn kinderen vreugde in dit leven te geven en eeuwig leven bij Hem na dit leven.

  • Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, een afzonderlijk Wezen van God de Vader. Daarom geloven we dat God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest drie afzonderlijke Wezens met dezelfde doelen zijn. Wij geloven dat God de Vader zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden om ons van onze zonden te verlossen en de opstanding voor iedereen mogelijk te maken. Onze definitie van de Godheid is een van de vele beginselen die ons van andere godsdiensten onderscheiden. Meer tonen

  • God is onze hemelse Vader. Hij is de Vader van onze geest. Wij zijn naar zijn beeld geschapen, net zoals ons stoffelijk lichaam naar het beeld van onze biologische ouders is geschapen. Hij heeft, net als wij, een lichaam van vlees en beenderen, maar Hij is volmaakt. Omdat God onze Vader is, wil Hij dat we net als Hij worden en op een dag naar Hem terugkeren. Hij kent ons allemaal persoonlijk en geeft om iedereen. Hij wil dat we gelukkig zijn, maar Hij dwingt ons nergens toe. Toch heeft Hij ons richtlijnen gegeven, die geboden heten, zodat we beslissingen kunnen nemen waar we gelukkig van worden. Meer tonen

Geen resultaten