mormon.org Wereldwijd

Aanbidden mormonen Joseph Smith?

Officieel antwoord

President Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft in 2005 het volgende over Joseph Smith gezegd:

‘Wij aanbidden de profeet [Joseph Smith] niet. Wij aanbidden God, onze eeuwige Vader, en de herrezen Heer Jezus Christus. Maar wij erkennen hem als profeet. Wij verkondigen hem. Wij respecteren hem. Wij eren hem als werktuig in de handen van de Almachtige om op aarde de oude waarheden van het goddelijke evangelie te herstellen, alsmede het priesterschap waardoor het gezag van God wordt uitgeoefend in de aangelegenheden van zijn kerk, tot zegen van zijn volk.’ (Gordon B. Hinckley, ‘Joseph Smith jr. — Profeet Gods, machtige dienstknecht’, Liahona, december 2005, pp. 2–6.)

  • Meer tonen

  • Nee. Joseph Smith was een profeet. Dat betekent dat hij Gods spreekbuis was, net als voorgaande profeten (zoals Mozes, Abraham en Isaak). Hoewel hij een groot man was en we dankbaar zijn voor alles wat hij heeft gedaan om het evangelie in deze tijd te herstellen, vereren mormonen alleen God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Meer tonen

  • Nee, maar we weten dat hij in de laatste dagen een profeet van God was. Meer tonen

Geen resultaten