Restaurarea adevărului

Mesajul nostru este remarcabil şi simplu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Noi suntem copiii Săi. El ne iubeşte ca fiind membri ai familie Sale şi doreşte ca noi să ne întoarcem şi să trăim alături de El.

Dumnezeu vă cunoaşte personal şi vă iubeşte mai mult decât puteţi înţelege. El vrea să fiţi fericiţi acum şi întotdeauna. Pentru a realiza acest scop, Tatăl Ceresc a pregătit un plan numit Evanghelia lui Isus Hristos. Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu; învăţăturile Sale sunt calea către pace în această viaţă şi bucurie pentru veşnicie.

Conform planului Său, Dumnezeu a urmat un tipar simplu încă de la începutul lumii. El alege un profet (ca Noe sau Moise) care să propovăduiască Evanghelia şi să conducă oamenii. Din nefericire, cei mai mulţi dintre copiii lui Dumnezeu nu i-au ascultat, nu li s-au supus şi i-au respins pe profeţii Săi.

Aşa cum a promis, Tatăl Ceresc L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, pe pământ. Isus Hristos a trăit o viaţă perfectă, fără păcat. El a întemeiat Biserica Sa, a predat Evanghelia Sa şi a înfăptuit multe miracole. Deşi pare greu de crezut, chiar şi Isus Hristos a fost respins. După moartea Sa, mulţi oameni au început să se îndepărteze de adevăratele învăţături ale lui Hristos sau să le denatureze. Ca urmare, Dumnezeu Şi-a retras autoritatea de a conduce Biserica pe care Hristos a întemeiat-o.

Tatăl nostru iubitor din Cer este „acelaşi ieri şi azi şi în veci” (vezi Evrei 13:8). Ca şi în timpurile străvechi, El a urmat tiparul Său simplu şi în zilele noastre. El a restaurat Evanghelia lui Isus Hristos pe pământ prin intermediul unui profet. Acest profet, pe care Domnul l-a chemat pentru a restaura adevărul lui Dumnezeu, s-a numit Joseph Smith. Dovada acestei restaurări se găseşte în Cartea lui Mormon, pe care o puteţi citi, la care puteţi medita şi despre care vă puteţi ruga.

Dumnezeu continuă să-Şi exprime cuvintele şi să-Şi dezvăluie adevărul în zilele noastre prin intermediul unui profet în viaţă. Dacă-L întrebaţi pe Tatăl dumneavoastră Ceresc prin intermediul rugăciunii, El vă poate confirma că acest lucru este adevărat.