Vår himmelske Faders plan for lykke

Jesu Kristi gjengitte evangelium hjelper oss å forstå meningen med livet og hvem vi er. Det gir oss håp, og det hjelper oss å finne fred, glede og lykke. Det lærer oss hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her på jorden og hvor vi går hen etter dette liv.

Guds frelsesplan besvarer livets store spørsmål, som: «Hvor kommer jeg fra?» «Hva er hensikten med mitt liv?» «Hva skjer når jeg dør?»

Hvor kommer jeg fra? Ditt liv begynte ikke ved fødselen, og det vil ikke slutte ved døden. Du består av et åndelegeme (noen ganger kalt sjelen) og en fysisk kropp. Vår himmelske Fader skapte ditt åndelegeme, og du bodde hos ham før du ble født på jorden. Du kjente ham og elsket ham, og han kjente og elsket deg.

Hva er hensikten med mitt liv? Hensikten med at du skulle forlate Guds nærhet og komme til jorden var også at du skulle få en fysisk kropp, høste erfaring og lære å ta riktige valg. Gud påvirker deg til å gjøre godt og følge ham, mens Satan frister deg til å ignorere Gud og begå synd. Når du begår synd, fjerner du deg til en viss grad fra Gud. Du kan ikke overvinne synd og virkningene av den uten Jesus Kristus. Han led frivillig for dine synder, smerter, sykdommer og sorger. Denne innfrielsen kalles forsoningen. Kristi forsoning gjør det mulig å få tilgivelse, noe som gir indre fred og lykke.

Hva skjer når jeg dør? Den fysiske død er et skritt videre i vår himmelske Faders plan. Ved døden vil din ånd forlate kroppen og gå over i åndeverdenen, som er et sted for lærdom og forberedelse. En av Guds gaver er forsoningen, gjenforeningen av den fysiske kroppen og ånden, noe som ble mulig ved Jesu Kristi oppstandelse. Etter oppstandelsen vil du komme frem for Gud for å bli dømt i samsvar med dine gjerninger og ditt hjertes ønsker. Hvis du har trodd på Jesus Kristus, omvendt deg fra dine synder og fulgt hans bud, vil du få evig liv i vår himmelske Faders nærhet.

Vi har fått større kunnskap om frelsesplanen fordi Jesu Kristi evangelium ble gjengitt gjennom profeten Joseph Smith. Du kan selv få vite at disse tingene er sanne ved spørre din himmelske Fader i bønn.