Kjenner virkelig Gud meg?

Gud er din himmelske Fader, og du er hans barn.  Han elsker deg og vil at du skal gjøre det godt i dette livet, for så å vende tilbake til hans nærhet. Lær mer.

Svar på dette spørsmålet

Hva er meningen med livet?

Guds plan for lykke hjelper deg å forstå meningen med livet og ditt forhold til ham. Jesus Kristus står sentralt i planen, som lærer deg hvor du kom fra, hvorfor du er her på jorden og hva som skjer når du dør. Lær mer.

Svar på dette spørsmålet

Er Gud fornøyd med meg?

Gud vil at hans barn skal være lykkelige. Gud ga oss frihet til å velge mellom godt og ondt.  Når du adlyder Guds bud og velger å rette deg etter hans vilje, viser du din kjærlighet til ham. Lær mer. 

Svar på dette spørsmålet

Hva skjer når jeg dør?

Fra et jordisk perspektiv kan den fysiske død virke som enden, men den er egentlig et trinn videre i vår himmelske Faders plan. Den forbereder oss for udødelighet. Lær mer.

Svar på dette spørsmålet

Jesus Kristus: Vår Frelser

Jesus Kristus kom til verden for at alle Guds barn skulle få mulighet til å vende tilbake for å bo i hans nærhet når de dør. Bare gjennom Frelserens forsoning kan vi bli renset for våre synder gjennom omvendelse og fortsatt tro på ham.

Lær mer

Finn et møtehus

Finn et av mormonenes møtehus og møtetider i nærheten av deg, og besøk våre møter.  Alle besøkende er velkommen.

Lær mer