Mennyei Atyánk boldogságterve

Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma segít megértenünk az élet célját és azt, hogy kik vagyunk. Reményt ad, és segít békességre, örömre és boldogságra lelnünk. Megtanítja, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt a földön, és hová megyünk ez után az élet után.

Isten szabadulásterve megválaszolja az élet nagy kérdéseit, mint például: „Honnan jöttem?”, „Mi az életem célja?”, vagy „Mi történik velem, amikor meghalok?”

Honnan jöttem? Életünk nem a születésünkkel vette kezdetét, és nem ér véget a halálunkkal. Ön lélektestből (melyet néha az ember lelkének nevezünk) és fizikai testből áll. Mennyei Atyánk teremtette az Ön lelkét, és lélekként Vele együtt élt, mielőtt a földre született volna. Ismerte és szerette Őt, és Ő is ismerte és szerette Önt.

Mi az életem célja? Annak célja, hogy elhagyja Isten jelenlétét és a földre jöjjön, többek között az, hogy testet kapjon, tapasztalatot szerezzen, és megtanuljon helyes döntéseket hozni. Isten arra ösztönöz, hogy jót tegyünk és Őt kövessük. Sátán pedig megpróbál rávenni, hogy ne figyeljünk Istenre, és bűn elkövetésére kísért. Amikor helytelen döntést hoz és bűnt követ el, valamilyen szinten elkülöníti magát Istentől. Egyedül nem tudja legyőzni a bűnt és annak következményeit. Jézus Krisztus önként szenvedett az Ön bűneiért, fájdalmaiért, betegségeiért és bánatáért. Ezt az áldozatot engesztelésnek hívjuk. Krisztus engesztelő áldozata teszi lehetővé, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, mely belső békét és boldogságot hoz.

Mi történik velem, amikor meghalok? A fizikai halál egy lépést jelent előre Mennyei Atyánk tervében. A halál pillanatában lelke elhagyja a testét és a lélekvilágba megy, amely a tanulás és a felkészülés helye. Isten egyik ajándéka a feltámadás, a fizikai test és a lélek újbóli egyesülése, melyet Jézus Krisztus feltámadása tett lehetővé. Miután Ön is feltámadt, Isten színe elé fog állni, hogy megítéltessen cselekedetei és szíve vágyai szerint. Ha Ön hitt Jézus Krisztusban, megbánta bűneit, és követte az Ő parancsolatait, Mennyei Atyánk jelenlétében élvezheti majd az örök életet.

  A szabadulás terve bővebb ismeretét annak köszönhetjük, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Joseph Smith prófétán keresztül visszaállíttatott. Ön is megtudhatja, hogy ezek a dolgok igazak, amikor Mennyei Atyánkat imában megkérdezi erről.