Jézus Krisztus: a Szabadítónk

„Íme, én Jézus Krisztus vagyok, az, akiről a próféták bizonyságot tettek, hogy el fog jönni a világra. És íme, én vagyok a világ világossága és élete; és ittam abból a keserű pohárból, amit az Atya adott nekem, és megdicsőítettem az Atyát, amikor magamra vettem a világ bűneit, melynek során kezdettől fogva minden dologban alávetettem magam az Atya akaratának.”

Mormon könyve, 3 Nefi 11:10–11

Mennyi Atyánk szereti Önt, és azt akarja, hogy ezután az élet után Ön is az Ő jelenéltében élhessen. Az Ő terve, melyet Jézus Krisztus evangéliumának hívnak, fogja visszavezetni Őhozzá, ha Ön úgy dönt, hogy követi azt.

Jézus Krisztus evangéliuma egyszerű. A Krisztusba vetett hittel kezdődik. A Jézus Krisztusba vetett hit azt jeleni, hogy hiszünk és bízunk Őbenne, és Őrá támaszkodunk. A Jézus Krisztusba vetett hit miatt úgy érzi majd, hogy jobbá szeretné tenni az életét. A bűnbánat által megváltoztathatja azokat a gondolatokat, vágyakat, szokásokat és tetteket, amelyek nincsenek összhangban Isten tanításaival. Mennyi Atyánk megígéri nekünk, hogy ha megbánjuk bűneinket, akkor azokat megbocsátja nekünk.

A Jézus Krisztusba vetett hit és a bűnbánat felkészíti Önt a keresztelésre és a Szentlélek ajándékának elnyerésére. Jézus Krisztus azt tanította, hogy mindenkinek meg kell keresztelkednie vízzel és a Lélekkel a bűnök bocsánatára. Egy felhatalmazott papságviselő által végrehajtott keresztelés és a Szentlélek befogadása által lelkileg újjá fog születni. A keresztelés után Isten odaígéri Önnek a Szentlelket, aki irányítani, vigasztalni fogja Önt, és segít Önnek megismerni és felismerni az igazságot.

Jézus Krisztus evangéliuma visszaállítatott azokon a kinyilatkoztatásokon keresztül, melyeket Isten Joseph Smithnek és a többi prófétának adott. Ön is megtudhatja, hogy ezek a dolgok igazak azáltal, hogy imában megkérdezi a Mennyei Atyánkat.