Isten a mi szerető Mennyei Atyánk

Isten a mi Mennyei Atyánk, és mi az Ő gyermekei vagyunk.  Szeret minket, és azt akarja, hogy sikerrel járjuk ebben az életben, majd pedig visszatérve Hozzá az Ő jelenlétében éljünk.

Isten a mi Mennyei Atyánk (Máté 6:9). Azért nevezzük Istent Mennyei Atyánknak, mert ő a lelkünk Atyja, és az Ő képmására teremtettünk (1 Mózes 1:27).

Istennek teste van, amely kinézetre hasonlít a miénkre, de az Ő teste halhatatlan, tökéletes, és leírhatatlan dicsőséggel bír. Személyesen ismer, és jobban szeret bennünket annál, mint ahogy azt el tudnánk képzelni. Mennyei Atyánk készített számunkra egy tervet, melyet Jézus Krisztus evangéliumának nevezünk –, hogy segítsen boldogságra lelnünk ebben az életben, és Fia, Jézus Krisztus élete és tanításai által utat mutasson nekünk, hogy visszatérve majd Vele élhessünk.

Mennyei Atyánk kezdettől fogva elhívott prófétákat, hogy bizonyságot tegyenek, feljegyezzék szavát, és a földön élő gyermekeivel megismertessék az Ő tervét. A próféták tanításai a szentírásoknak nevezett szent könyvekben találhatók (Ámós 3:7). 

Mennyei Atyánk ismer és szeret bennünket, és segíteni akar nekünk, hogy visszatérhessünk Hozzá. Földi életünk része Isten számunkra készített tervének, mely szerint testet kapunk, tanulunk, fejlődünk és örömet találunk itt a földön. Az élet időnként nehéz, magányos vagy ijesztő, azonban Mennyei Atyánk mindig mellettünk van. Bánkódik, amikor gyötrődünk, és örvend annak, amikor helyesen cselekszünk. Szeretne kommunikálni velünk, amint őszinte imában Hozzá fordulunk, és szeretne vigaszt, békét és útmutatást adni nekünk életünk során.

Jézus Krisztus azt tanította, hogy az örök élet elnyeréséhez meg kell ismernünk az egyedüli igaz Istent (János 17:3). Gyermekeként tudnunk kell, hogy ki Ő, és hogy milyen. Ezáltal nagyobb békességre és örömre találunk mind ebben az életben, mind pedig az eljövendőben.