Totuuden palauttaminen

Sanomamme on merkittävä ja yksinkertainen. Jumala on meidän Isämme. Me olemme Hänen lapsiaan. Hän rakastaa meitä osana perhettään, ja Hän haluaa meidän palaavan luokseen asumaan.

Jumala tuntee sinut henkilökohtaisesti ja rakastaa sinua enemmän kuin voit käsittää. Hän haluaa, että olet onnellinen nyt ja aina. Sitä tarkoitusta varten taivaallinen Isä laati suunnitelman, jota sanotaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiksi. Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Hänen opetuksensa ovat tie rauhaan elämässä ja iloon iankaikkisuudessa.

Osana suunnitelmaansa Jumala on noudattanut yksinkertaista mallia maailman alusta lähtien. Hän valitsee profeetan (kuten Nooa tai Mooses) opettamaan evankeliumia ja johtamaan kansaa. Valitettavasti useimmat Jumalan lapsista ovat halveksuneet Hänen profeettojaan, niskoitelleet heitä vastaan ja torjuneet heidät.

Lupauksensa mukaan taivaallinen Isä lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle. Jeesus Kristus eli täydellisen, synnittömän elämän. Hän perusti kirkkonsa, opetti evankeliumiaan ja teki monia ihmeitä. Uskomatonta kyllä, Jeesus Kristuskin torjuttiin. Kristuksen kuoleman jälkeen monet ihmiset alkoivat ajautua pois Hänen oikeista opetuksistaan tai vääristellä niitä. Tämän johdosta Jumala otti pois valtuutensa johtaa kirkkoa, jonka Kristus oli perustanut.

Rakastava taivaallinen Isämme on”sama eilen, tänään ja ikuisesti” (ks. Hepr. 13:8). Kuten muinaisina aikoina Hän on noudattanut yksinkertaista malliaan myös meidän aikanamme. Hän on profeetan kautta perustanut Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jälleen maan päälle. Tuo profeetta, jonka Herra kutsui palauttamaan Jumalan totuuden, on nimeltään Joseph Smith. Todisteet tästä palautuksesta löytyvät Mormonin kirjasta, jota voit lukea ja pohtia ja jonka johdosta voit rukoilla.

Jumala puhuu edelleen sanaansa ja ilmoittaa totuutensa meidän aikanamme elävän profeetan kautta. Jos kysyt taivaalliselta Isältäsi rukouksessa, Hän voi vakuuttaa sinulle, että se on totta.