Jumala on sinun rakastava taivaallinen Isäsi

Jumala on meidän taivaallinen Isämme, ja me olemme Hänen lapsiaan.  Hän rakastaa meitä ja haluaa meidän menestyvän tässä elämässä ja palaavan asumaan Hänen luokseen.

Jumala on sinun taivaallinen Isäsi (Matt. 6:9). Me kutsumme Jumalaa taivaalliseksi Isäksi, koska Hän on meidän henkemme Isä ja meidät on luotu Hänen kuvakseen (1.–Moos. 1:27).

Jumalalla on ruumis, joka on samannäköinen kuin sinulla, vaikkakin Hänen ruumiinsa on kuolematon, täydelliseksi tehty ja sen kirkkaus on sanoin kuvaamaton. Hän tuntee sinut henkilökohtaisesti ja rakastaa sinua enemmän kuin voit käsittää. Auttaakseen sinua löytämään onnen tässä elämässä ja opastaakseen sinua palaamaan luokseen taivaallinen Isä laati suunnitelman, jota sanotaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiksi – oppaan, jonka pohjana on Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen elämä ja opetukset.

Alusta asti taivaallinen Isä on kutsunut profeettoja todistamaan, kirjoittamaan muistiin Hänen sanaansa ja huolehtimaan Hänen suunnitelmastaan lapsiaan varten maan päällä. Profeettojen opetuksia on pyhissä kirjoissa, joita kutsutaan pyhiksi kirjoituksiksi (Aam. 3:7). 

Taivaallinen Isäsi tuntee sinut ja rakastaa sinua ja haluaa auttaa sinua palaamaan luokseen. Elämäsi maan päällä on osa Hänen suunnitelmaansa, jotta voit saada ruumiin, oppia, kasvaa ja löytää iloa. Joskus elämä on kovaa, yksinäistä tai pelottavaa, mutta taivaallinen Isäsi on aina valmis auttamaan. Hän suree, kun kärsit, ja iloitsee, kun teet oikein. Hän haluaa keskustella kanssasi, kun vilpittömästi rukoilet Häntä, ja Hän on valmis antamaan sinulle lohtua, rauhaa ja opastusta elämässäsi.

Jeesus Kristus opetti, että sinun tulee tuntea ainoa todellinen Jumala saadaksesi ikuisen elämän (Joh. 17:3). Hänen lapsenaan sinun tulee tietää, kuka Hän on ja millainen Hän on, jotta voit saavuttaa suuremman rauhan ja ilon niin tässä elämässä kuin tulevassa.