Με γνωρίζει πραγματικώς ο Θεός;

Ο Θεός είναι ο στοργικός Επουράνιος Πατέρας σας και εσείς είσθε το τέκνο Του. Σας αγαπά και θέλει να επιτύχετε σε αυτήν τη ζωή και να επιστρέψετε, για να ζήσετε στην παρουσία Του. Μάθετε περισσότερα.

Απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό

Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου;

Το σχέδιο ευδαιμονίας του Θεού σάς βοηθά να κατανοήσετε τον σκοπό της ζωής και τη σχέση σας με Εκείνον. Επικεντρωμένο στον Ιησού Χριστό, το σχέδιο του Θεού διδάσκει από πού ήλθατε, γιατί είσθε εδώ και τι θα συμβεί, αφού πεθάνετε. Μάθετε περισσότερα.

Απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό

Είναι ευτυχισμένος ο Θεός μαζί μου;

Ο Θεός θέλει τα τέκνα Του να είναι ευτυχισμένα. Ο Θεός μάς έδωσε την ελευθερία να επιλέγουμε ανάμεσα στο καλό και το κακό. Όταν υπακούτε στις εντολές του Θεού και επιλέγετε να συμμορφώνεσθε με το θέλημά Του, δεικνύετε την αγάπη σας για Εκείνον. Μάθετε περισσότερα. 

Απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό

Τι θα συμβεί, όταν πεθάνω;

Από τη γήινη προοπτική, ο σωματικός θάνατος ίσως φαίνεται σαν το τέλος, όμως στην πραγματικότητα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός στο σχέδιο του Επουράνιου Πατέρα το οποίο μας προετοιμάζει για την αθανασία. Μάθετε περισσότερα.

Απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό

Ιησούς Χριστός: Ο Σωτήρας μας

Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο, ώστε όλα τα τέκνα του Θεού να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν, για να ζήσουν στην παρουσία Του, αφού πεθάνουν. Μόνον χάριν της εξιλεώσεως του Σωτήρος μπορούμε να καθαρθούμε από τις αμαρτίες μας μέσω της μετανοίας και της συνεχούς πίστεως σε Εκείνον.

Μάθετε περισσότερα

Βρείτε ένα οίκημα συγκεντρώσεων

Εντοπίστε ένα μορμονικό οίκημα συγκεντρώσεων και τις ώρες συγκεντρώσεως εκκλησιασμού κοντά σας, και ελάτε να εκκλησιασθείτε μαζί μας.  Όλοι οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι.

Μάθετε περισσότερα