Trosartiklerne

Tretten erklæringer skrevet af profeten Joseph Smith, som skitserer nogle af de grundlæggende lærdomme og ordinancer i Jesu Kristi Kirke af Sidste dages Hellige. 

Det grundlæggende ved troen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er opsummeret i 13 enkle erklæringer skrevet af Joseph Smith som svar på hyppige spørgsmål om Kirkens læresætninger og doktriner. Disse erklæringer er nu kendt som Trosartiklerne i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

De er:

1. Vi tror på Gud, den evige Fader, på hans Søn Jesus Kristus og på Helligånden.

2. Vi tror, at menneskene vil blive straffet for deres egne synder og ikke for Adams overtrædelse.

3. Vi tror, at hele menneskeheden i kraft af Kristi forsoning, kan blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og forordninger.

4. Vi tror, at evangeliets første grundsætninger og ordinancer er: 1) tro på Herren Jesus Kristus, 2) omvendelse, 3) dåb ved nedsænkning i vand til syndernes forladelse, 4) håndspålæggelse for Helligåndsgaven«

5. Vi tror, at en mand må kaldes af Gud ved profeti og håndspålæggelse af dem, der har myndighed dertil for at kunne prædike evangeliet og forrette dets ordinancer.

6. Vi tror på den samme organisation, som fandtes i den oprindelige kirke, nemlig apostle, profeter, hyrder, lærere, evangelister og så videre.

7. Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, syner, helbredelse, udlægning af tungemål og så videre.

8. Vi tror, at Bibelen er Guds ord, for så vidt som den er rigtigt oversat; vi tror også, at Mormons Bog er Guds ord.

9. Vi tror på alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting angående Guds rige.

10. Vi tror på den bogstavelige indsamling af Israel og på genrejsningen af de ti stammer; at Zion (Det Ny Jerusalem) skal blive bygget på det amerikanske kontinent, at Kristus personligt skal regere på jorden, og at jorden skal blive fornyet og få sin paradisiske herlighed.

11. Vi kræver ret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vor egen samvittigheds bud og indrømmer alle mennesker den samme ret – lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil.

12. Vi tror, at vi må indordne os under konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner med hensyn til at adlyde, ære og holde loven.

13. Vi tror, at vi skal være ærlige, pålidelige, kyske, velgørende og dydige, og at vi skal gøre godt mod alle mennesker, faktisk kan vi sige, at vi følger Paulus’ formaning: Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. Vi tragter efter alt, hvad der er dydigt, elskeligt, hvad der har godt lov eller er prisværdigt.