Templer og slægtshistorie

I templet udføres der præstedømmeordinancer for de levende og døde, og hellige pagter indgås. Hovedformålet med templet er at »besegle« eller forene familier for evigt. Af denne årsag søger Kirkens medlemmer oplysninger om deres forfædre.

Herren har givet sit folk befaling om at bygge templer. En sådan befaling blev givet til Salomo, som derpå byggede et Herrens tempel og den mest hellige bygning på jord. Tidligere havde israelitternes helligdom tjent som tempel i ødemarken, og der var også et tempel på Jesu tid.

Da Jesus Kristus genoprettede sin kirke gennem Joseph Smith, gav han igen befaling om at bygge templer. I templet bliver der indgået hellige pagter og værdige medlemmer bliver begavet med kraft og kundskab fra det høje. 

Medlemmer kan i de over 130 hellige templer, som findes i dag:

  • Lære evige sandheder.
  • Modtage hellige ordinancer deriblandt nogle, som knytter ægtemand og hustru sammen for evigt, såvel som børn og forældre (Malakias 4:5).
  • Udføre ordinancer såsom dåb på vegne af de mennesker, som er døde uden mulighed for at modtage evangeliet, og derigennem gøre det muligt for dem, som vælger at acceptere ordinancerne at vende tilbage til vor himmelske Fader og bo hos ham en dag (1 Petersbrev 4:6 og 1 Korintherbrev 15:29)

Besøgende er velkomne på tempelområdet ved alle templer og til at deltage ved åbent hus arrangementer forud for indvielsen af et tempel. Efter templet er indviet, er det kun døbte medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som er værdige og beredte, der må træde ind.

Medlemmer af Kirken er aktivt involveret i slægtsforskning. Dette arbejde består i at finde sine forfædre og gøre dem i stand til at knytte familier sammen for evigt i de hellige templer.

Kirken driver verdens største genealogiske bibliotek – Kirkens Slægtshistoriske Bibliotek i Salt Lake City i Utah. Det er åbent for offentligheden og alle tjenester er gratis. Kirkens Slægtshistoriske Bibliotek råder over og har adgang til millioner af kirkebøger med optegnelser over fødsler, ægteskab, dødsfald og andre optegnelser. Kirken har også biblioteksfilialer over hele verden, som er åbne for alle med interesse for slægtshistorie.

Man kan spore sine forfædre og finde information om slægtshistoriske ressourcer på Kirkens slægtshistoriske-hjemmeside. Man kan også udskrive sit eget stamtræ.