Missionering

Man ser ofte mormonmissionærer på gader og stræder i mange store byer verden over, såvel som i tusinder af mindre samfund.  De tjener parvis og underviser om Jesu Kristi evangelium og døber de troende ind i Kirken.  Missionering er frivilligt i Kirken og missionærerne sponserer selv deres mission.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er aktivt engageret i at forkynde Jesu Kristi gengivne evangelium og har flere end 50.000 frivillige missionærer over hele verden, som fortæller om den glæde, de har fundet i evangeliet. Frelseren sagde: »Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple« (Matthæus 28:19), og Kirkens medlemmer betragter det som et privilegium at vise deres kærlighed til andre mennesker og Herren ved at forkynde evangeliet.

Almindeligvis begynder missionærer at tjene, når de er mellem 19 og 21 år, men mange pensionerede mænd, kvinder og ægtepar vælger også at tjene på mission. Missionærer tjener frivilligt i 18 eller 24 måneder, og de modtager ingen betaling for deres tjeneste som officielle repræsentanter for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Rent faktisk betaler missionærer selv for deres leveomkostninger, når de tjener rundt om i verden.

Inden man tager på en mission, bliver man interviewet af en leder i Kirken for at afgøre, om man er værdig til at tjene, hvorefter man udfylder en ansøgning, som sendes til Kirkens hovedsæde. Derefter modtager personen et kald fra profeten til at tjene i et udpeget område. Missionæren kommer så på tre ugers kursus på én af de 15 missionærskoler, som er fordelt rundt om i verden (ni uger, hvis missionæren skal lære et fremmedsprog).

Missionærer underviser i Jesu Kristi evangelium og udfører samfundstjeneste i de områder, hvor de er kaldet til at tjene og er pålagt at udvise dyb respekt for love og skikke i de lande, hvor de tjener. Nogle missionærer får særlige opgaver såsom at hjælpe med sundhed, velfærd eller andre behov. Mange missionærer tjener langt hjemmefra og er glade for muligheden for at kunne besøge og lære noget om folket, de tjener blandt.

Medlemmer, som forkynder evangeliet føler glæde, idet de værdsætter, hvor værdifuldt og betydningsfuldt, det er for dem, og de har i rigeligere grad Herrens Ånd hos sig. Når de holder den pagt, de har indgået i dåben om altid at stå som vidne for Gud, føler de større kærlighed til Gud og andre.