Medlemskab af Kristi kirke

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonkirken) er organiseret for at fuldkommengøre og velsigne medlemmerne. Den grundlæggende enhed i Kirken er familien. Gud har sat familien i centrum af sin evige plan for sine børns lykke. Kirken anviser fremgangsmåden, hvorigennem familier kan være sammen for evigt.

Jesus Kristus er overhovedet for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Kirkens hovedformål er at hjælpe alle mennesker med at komme til Kristus (se Moroni 10:32). For at opfylde denne mission er Kirken organiseret i henhold til det mønster, som er blevet åbenbaret af Herren »for at udruste de hellige … indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn« (Ef 4:12-13, se også vers 11.

Familien er den grundlæggende enhed i Kirken. Ingen anden organisation kan erstatte familien. Nu hvor Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fortsætter med at vokse, vil dens formål altid være at støtte og styrke familier og enkeltpersoner i deres indsats for at efterleve evangeliet.

Medlemskab af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige giver mange muligheder for at hjælpe andre med at komme til Kristus. Kirkens medlemmer:

  • Giver deres tid og ressourcer til at hjælpe de trængende og de hjemsøgte.
  • Tjener som missionærer over hele verden for at undervise Guds børn i Jesu Kristi gengivne evangelium.
  • Udfører frelsende ordinancer (såsom dåb) for sig selv og for dem, der er døde uden kendskab til Jesu Kristi evangelium.

Jesu Kristi Kirke er blevet genoprettet af Gud gennem profeten Joseph Smith. Man kan selv få svar på, at disse ting er sande ved at spørge vor himmelske Fader i bøn.