Jesus Kristus

Gud sendte sin elskede søn, Jesus Kristus, til verden for at alle Guds børn ville få mulighed for at vende tilbage og leve i hans nærhed, når de dør. Gennem Frelserens opstandelse og forsoning kan vi opnå udødelighed og evigt liv i vor himmelske Faders nærhed.  

Jesus Kristus er Guds Søn. Under ledelse af vor himmelske Fader, skabte Jesus Kristus verden (Johannesevangeliet 1:10; Hebræerbrevet 1:1-2). Gennem sin opstandelse fra de døde, overvandt Jesus Kristus døden for os. Alle, retfærdig såvel som uretfærdig, vil modtage opstandelsens gave. Når livet på denne jord er forbi, vil Jesus Kristus være vores dommer (Apostlenes Gerninger 17:31; Johannesevangeliet 5:21-22; Apostlenes Gerninger 10:42).

Vor himmelske Fader elsker enhver og ønsker, at vi vender tilbage og lever med ham, når vi dør. Dette er kun muligt gennem Frelseren Jesus Kristus (Johannesevangeliet 14:6).

Gennem forsoningen – som er udvirket af Jesus Kristus med hans lidelser i Getsemane, og alt det han led og frivilligt underkastede sig, da han gav sit liv på korset – frelser han os fra vore synder, når vi oprigtigt omvender os og følger ham. (Første Petersbrev 2:21).

Jesus Kristus levede et fuldkomment liv på jorden for ca. 2000 år siden. Gennem sit eksempel viste han, hvordan man beder og og tjener andre, og han viste måden, hvorpå alle bør lade sig døbe.

Hvis vi følger hans eksempel så godt som muligt, vil vi ikke alene finde glæde i livet, men vi vil også vende tilbage og leve med ham og vor himmelske Fader i himlen. Især må man:

  • Have tro på ham (Markusevangeliet 11:22-24).
  • Omvende sig fra sine synder (Apostlenes Gerninger 2:38).
  • Blive døbt (Johannesevangeliet 3:3-6) og modtage Helligåndsgaven, og andre ordinancer i Jesu Kristi evangelium.
  • Holde hans bud Johannesevangeliet 14:15).

I dag såvel som på Jesu Kristi tid er der visse evangeliske principper, som folk er nødt til at lære at adlyde.

Evangeliets første principper og ordinancer er:

  • For det første tro på Herren Jesus Kristus.
  • For det andet omvendelse.
  • For det tredje dåb ved nedsænkning i vandet til syndernes forladelse.
  • For det fjerde håndspålæggelse for Helligåndsgaven.