Befalingerne

 »I skal holde Herren jeres Guds befalinger og de formaninger og love, han har givet dig.«

Bibelen, 5 Mosebog 6:17

Din himmelske Fader elsker dig og ønsker, at du skal være lykkelig i dag og for evigt. Han har givet dig befalinger, der, hvis de følges, vil gavne dit liv. Disse instruktioner fra Gud hjælper os til at leve et lykkeligt liv.

  Når man vælger at følge Gud og holde hans bud, vil man få større visdom og karakterstyrke. Vi vil kunne opleve glæde, selv i tider med udfordringer, og vi vil kunne møde livets udfordringer med fredens ånd. I skrifterne lærer vi, at sand lykke kommer ved at adlyde Guds befalinger. (Mosija 2:41). og at »ugudelighed har aldrig været lykke«
( Alma 41:10).

Jesus Kristus og hans profeter har altid opfordret Guds børn til at holde befalingerne. Disse befalinger bør aldrig opfattes som begrænsende eller ubelejlige, men snarere som standarder til at leve efter, som vil bringe lykke og gøre os i stand til en dag at bo hos Gud.

  Guds befalinger er blevet gengivet gennem åbenbaring fra Gud til profeten Joseph Smith og til andre profeter. Man kan vide for sig selv, at disse ting er sande ved at spørge vor himmelske Fader i bøn.