Opravdu mě Bůh zná?

Bůh je váš Nebeský Otec a vy jste Jeho děti. Má vás rád a chce, abyste v tomto životě byli úspěšní a vrátili se do Jeho přítomnosti, abyste mohli znovu žít s Ním. Další informace.

Odpovědi na tuto otázku

Co je smyslem mého života?

Boží plán štěstí nám pomáhá porozumět smyslu života a našemu vztahu s Bohem. Tento plán, jehož ústřední postavou je Ježíš Kristus, nás učí tomu, odkud jsme přišli, proč jsme zde na zemi a co se stane, když zemřeme. Další informace.

Odpovědi na tuto otázku

Je se mnou Bůh spokojen?

Bůh si přeje, aby Jeho děti byly šťastné. Dal nám svobodu, abychom se mohli rozhodovat mezi dobrem a zlem. Když dodržujete Boží přikázání a jednáte v souladu s Jeho vůlí, projevujete Mu tím svou lásku. Další informace. 

Odpovědi na tuto otázku

Co se stane, až zemřu?

Z pozemského hlediska může tělesná smrt vypadat jako konec, ale ve skutečnosti je to další krok v plánu Nebeského Otce, který nás připravuje na nesmrtelnost. Další informace.

Odpovědi na tuto otázku

Ježíš Kristus – náš Spasitel

Ježíš Kristus přišel na svět, aby všechny Boží děti, poté co zemřou, měly možnost vrátit se k Němu a žít v Jeho přítomnosti. Jedině díky Kristovu Usmíření můžeme být očištěni od hříchů tím, že činíme pokání a máme víru v Ježíše Krista.

Další informace

Vyhledávání sborových domů

Najděte nejbližší sborový dům mormonské církve, zjistěte čas bohoslužeb a přijďte na církevní shromáždění.  Všichni návštěvníci jsou vítáni.

Další informace

Kniha Mormonova

Druhé svědectví o Ježíši Kristu a písmo, které doprovází Bibli a které zaznamenává jednání Boha s dávnými obyvateli Ameriky.

Číst online