What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm Sister Sola Mailata

I grew up in Samoa, I'm a missionary right now in Richmond VA Mission, and I love playing volleyball. I'm a Mormon!

About Me

Hi I'm Sola Mailata, and I grew up in Samoa.I go to LDSCollege in Pesega. I'm 20 years of age,I was born in the church. I'm the oldest of five kids and I Iove my family. Ia o a'u o Sola Mailata, sa ou fanau ma ola a'e i Samoa.Ia sa ou aoga ile aoga ale lotu e taau ole LDSCollege i Pesega. Ia ua lua sefulu nei ou tausaga,ia ma sa ou fanau ile talalelei.Ia o a'u oute matua ile fanau e toa lima, ia o igoa o ou tuagage o JohnHinkley, ma DerLewis, ia ma o igoa o ou uso o Pepe ma Avei. E eselou alofa i lou aiga, ole talalelei a Iesu Keriso ole Aupaia o Aso e Gata ai e ese le tele ose faamanuiaga ia te au faapea lou aiga, ia o loo ou talai nei i Richmond VA Mission, ia oka sou fiafia ile avea ai o au ma tagata ole ekalesia.

Why I am a Mormon

Like what I'm say it before I was born in the church, and I know it;s so important to me. Ia oka sou fiafia ile avea ai o au ma tagata ole talalelei, ia magaia aoaoga e faasoa mai pea oo i aso sa uma.

How I live my faith

I'm so grateful to being as a missionary, it;s so important to me. I see a lot of miracles in my life. Ia makua ou faafetai ile Tama Faalelagi i lona valaaulia o a'u e avea ma ana mea faigaluega,ia ose faamanuiaga ia te au le avea mase tagata ole ekalesia.