What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm Izabela

I'm a Mormon. Jestem mormonką.

About Me

I'm a Polish immigrant. I moved to Northern Ireland in 2005. Back in Poland I worked as an English teacher. Now I'm a wife and a mother, and also a part-time ESOL tutor and an artist. And sometimes also an interpreter. Jestem imigrantką z Polski. Przyjechałam do Irlandii Północnej w 2005. W Polsce pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego. Teraz jestem żoną i matką, a także lektorem języka angielskiego i artystą plastykiem. A czasami też tłumaczem.

Why I am a Mormon

I joined the Church when I was 19. I met the missionaries as a direct answer to my prayers for guidance when I thought I had lost my faith in God altogether. From that moment on I knew that God knew me personally and cared about me. I have had experiences ever since then that only confirmed that. I am deeply grateful for my husband, who has the same priorities as me. We don't drink alcohol and are committed to our marriage, to each other and our son. I'm glad our Heavenly Father and Jesus Christ are a part of our marriage and our family. For me that is the only way we can achieve happiness in life. Przystąpiłam do Kościoła w wieku 19 lat. Spotkałam misjonarzy w odpowiedzi na moje modlitwy o przewodnictwo wtedy, kiedy myślałam, że zupełnie straciłam wiarę. Od tego momentu wiedziałam, że Bóg mnie zna osobiście i troszczy się o mnie. Od tamtej pory miałam wiele doświadczeń, które tylko to potwierdziły. Jestem bardzo wdzięczna za mojego męża, który ma takie same priorytety, jak ja. Nie pijemy alkoholu i przywiązujemy wielką wagę do naszego małżeństwa i do naszego syna. Jestem wdzięczna, że nasz Ojciec w Niebie i Jezus Christus są częścią naszego małżeństwa i rodziny. Według mnie, tylko w ten sposób możemy osiągnąć szczęście w życiu.

How I live my faith

We go to Church as a family every Sunday for three hours. In our Church there is no paid clergy. We all help out a bit. My husband's calling at the moment is in the Bishopric. That means he helps the Bishop, who presides over our congragation. I served in the Primary, where children up to the age of 12 are taught the Gospel. We also pray as a family and spend quality time together learning the Gospel. Chodzimy do Kościoła jako rodzina co niedzielę, na trzy godziny. W naszym Kościele nie ma płatnego kapłaństwa, więc wszyscy trochę pomagamy. Mój mąż ma powołanie w radzie Biskupa, to znaczy pomaga Biskupowi, który przewodniczy naszej kongregacji. Ja służyłam w Organizacji Dzieci, gdzie dzieci do 12 roku życia są uczone Ewangelii. Także modlimy się jako rodzina i spędzamy czas razem ucząc się Ewangelii.