What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm @ngellagi

Hi...I'm @ hamo and polly gurl,i like to dance and i'm a Mormon....

About Me

I was born and raised in Samoa and come from a huge and loving family. I was baptized when I was 18 years of age because I know that this is the only true church that we can receive eternal happiness. I like to play vollyball, igave'a and eating but I don't like cooking. I'm currently serving in the California Anaheim Mission and i love it. Talofa Lava!Na ou fanau i Samoa i Sisifo ma oute sau mai se aiga toatele lava ma silisili ona ou alofa i ai. Na ou papatiso ina ua 18 ou tausaga ona na ou iloa e moni le talalelei e mafai ai ona faavavau ai aiga. Oute fiafia e taalo volipolo, igave'a ma ai ae oute le fiafia e kuka ni meaai. O lo'o avea a'u ose mea faigaluega le Tama Faalelagi i le misiona a California Anaheim ma o se tofiga oute fiafia tele i ai.

Why I am a Mormon

I am a Mormon because i know that this is the true gospel that we can receive eternal life. I know Heavenly Father has a plan of happiness for me and that what day i will return and live with him again as well as my family. I know that the true gospel has been restored again on the earth again through Joseph Smith and we are led today by a living prophet today who speaks with God. I know the Book of Mormon is true as i have read it, pondered and prayed to my Heavenly Father and through the Holy Ghost it has testified to me that these things a true. (Moroni 10: 4-5) * Oute auai le Talalelei a Iesu Keriso o le Aupaia o Aso e Gata ai aua oute iloa o le talalelei moni lenei e mafai ai ona maua le ola e faavavau. Oute iloa na saunia le Tama Faalelagi le Ata o le Faaolataga o se fuafuaaga e mafai ai ona maua le fiafia, ma oute toe fo'i atu ai e nofo faatasi ma lou Tama Faalelagi pe a mavae lenei olaga. Oute iloa e moni le Talalelei Toefuataiina, na toe fuata'i mai e le perofeta o Iosefa Samita i luga o lenei fogaeleele. Oute iloa o lo'o taitaina i tatou e se perofeta soifua mo aso nei. Oute iloa e moni le Tusi a Mamona aua ua ou faitauina, ma mafaufau, ma tatalo i lou Tama Faalelagi ma o le Agaga Paia e na te molimau mai i le moni i nei mea uma. ( Moronae 10:4-5)

How I live my faith

I live my faith by striving to be the best example i can be to others. I strive to keep the commandments of God, read the scriptures, pray everyday, and attend church every Sunday to partake of sacrament so i can renew my covenants i made at baptism. * Oute taumafai e fai faataitaiga lelei i isi. Oute taumafai e tausi poloaiga le Tama Faalelagi e ala lea ile faitauina tusitusiga paia, tatalo i aso uma ma toaga ile lotu i aso sa taitasi e faafouina a'u feagaiga sa osia ile taimi na ou papatiso ai.