mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Юлия (Yulia)

  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya

Par mani

Man patīk gatavot ēdienu, spēlēt galda tenisu un peldēt. Man patīk zīmēt ar ūdenskrāsām un izšūt gleznas. Es apgūstu svešvalodas. Es saceru mūziku. Esmu trīs bērnu māte. Man ir augstākā izglītība mūzikas nozarē. Šobrīd es esmu jauniešu mūzikas grupas diriģente. Viņi ir brīnišķīgi muzikanti. Kopīga sadarbība ar viņiem ir mans iedvesmas un laimes avots. Visu dzīvi man apkārt ir bijusi mūzika. Tā ir mana radošā laboratorija. Šie mūziķi ir mani draugi, un mēs esam līdzīgi domājoši cilvēki. Tas ir smags darbs, taču tas sniedz lielu prieku un svētkus manai dvēselei. Es mīlu bērnus. Viņi ir dažādi, taču tik aktīvi, zinātkāri un mērķtiecīgi! Viņiem ļoti patīk apgūt jaunas zināšanas par šo pasauli. Mēs kopā spēlējamies un mācāmies. Kad bērniem ir interesanti un jautri, viņi var veikt neskaitāmus atklājumus, izcīnīt uzvaras un gūt sasniegumus. Man patīk pilnveidoties un neļaut savai dvēselei slinkot.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

No saviem priekštečiem esmu ieguvusi bagātīgu ticības mantojumu. Pētot savu ģenealoģiju, es uzzināju, kādi bija mani priekšteči, ar ko viņi nodarbojās, kas bija viņu draugi un kāda bija viņu reputācija. Es sajutu patiesu prieku, uzzinot, ka piederu dižciltīgām, cienījamām ģimenēm ar augstiem morāles standartiem. Pierakstot savu priekšteču stāstus, es varēju skaidri saskatīt konkrētas rakstura īpašības, kuras pastāvīgi tika nodotas no paaudzes uz paaudzi un kuras man ir ļoti vērtīgas. Es sapratu, ka evaņģēlijs ļoti ietekmē mūsu dzīvi. Tas negarantē, ka nebūs tādas problēmas kā slimības, darba zaudējums, naidīgums no dažādām cilvēku grupām utt. Taču, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, es atrodu sevī spēku pārvarēt grūtības, pieņemt sarežģījumus un neizprotamas lietas, kas ienāk manā dzīvē, un saskatīt tajā visā iespēju kļūt labākai un pilnveidoties. Es zinu, kas es esmu. Es esmu Dieva meita. Un es uzticu savu dzīvi Viņam. Tā nav akla uzticība, jo es apspriežos ar Viņu par saviem dzīves plāniem. Es neprasu Dievam izdarīt manā vietā to, kam es pati nevēlos veltīt laiku un pūles. Pret savu dzīvi un savas ģimenes locekļu dzīvēm es izturos kā pret nenovērtējamām dāvanām; es to augsti vērtēju un vēlos piepildīt to tikai ar labāko, ko būtu vērts atcerēties. Pēc daudziem gadiem es gribu atskatīties un, novērtējot savu noieto ceļu un sasniegumus, redzēt, ka man tas patīk, ka es neko nenožēloju un neizniekoju savu dzīvi. Es mīlu Dievu. Baznīca ir palīdzējusi manai ģimenei pārdzīvot grūtus dzīves posmus. Tā sniedz mums atbalstu ik dienu. Šajā baznīcā es ieguvu brīnumainas un vērtīgas zināšanas par to, ka ģimenes var būt kopā mūžīgi. Šīs ir brīnišķīgas zināšanas, tās liek mums būt atbildīgiem, jo tas ir uz visu mūžību.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Viena no neaizmirstamākajām pieredzēm manā kristietes dzīvē ir saistīta ar manu dzimto pilsētu. Kādu reizi man tik uzticēts organizēt komiteju, kas sniegtu brīvprātīgu palīdzību vietējai pārvaldei parku un citu atpūtas vietu labiekārtošanā. Šis man bija jauns izaicinājums. Tā bija iespēja dalīties ar augstajiem morāles standartiem, pēc kādiem dzīvo mana ģimene un citi baznīcas locekļi, ar apkārtējiem cilvēkiem un parādīt viņiem, ka mēs esam kristieši, kas cenšas sekot Tā Kunga aicinājumam — kalpot savam tuvākajam. Mēs atradām īstos vārdus, satikāmies ar amatpersonām un noteicām datumus kopīgām aktivitātēm ar mūsu baznīcas locekļiem. Kas tas bija par prieku — redzēt visas ģimenes, jauniešus un vecāka gājuma cilvēkus vienotus brīnišķīgajā kalpošanā dzimtajai pilsētai! Darbs tika labi organizēts un izpildīts ar prieku. Mēs pastāvīgi dzirdējām pozitīvas atsauksmes par to, ka vēl viens pilsētas laukumiņš kļūst tīrāks un pievilcīgāks. Visi bija priecīgi par rezultātu! Savā draudzē man ir bijusi iespēja mācīt jaunās sievietes. Viņām visām ir dažādas rakstura īpašības, viņas nāk no dažādām ģimenēm, un, lai gan jaunas, viņām ir dažādas dzīves pieredzes. Ir apbrīnojami redzēt, kā stundās iegūtie padomi palīdz viņām rast augstāku pašvērtējumu un novērtēt sevi kā unikālas personības. Meitenes mācās mīlēt savas ģimenes un justies tajās laimīgas. Viņas attīsta savus talantus un nopietni domā par saviem dzīves mērķiem un prioritātēm. Savas jaunības gados meitenes rod spēku atturēties no narkotikām, alkohola un tabakas, pornogrāfijas un vulgāras runas, no sava laika izšķiešanas interneta sociālajos tīklos. Viņas ģērbjas piedienīgi, taču gaumīgi, klausās labu mūziku un ar savu paraugu pozitīvi ietekmē vienaudžus. Es lepojos ar šo meiteņu panākumiem un apbrīnoju viņu mīlestību pret dzīvi, draudzību un to, cik pārliecinoši viņas iet pa šo dzīvi. Šīs meitenes var daudz sasniegt ģimenēs un sabiedrībā.