mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu V. Guzman

  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman

Par mani

Esmu piecu bērnu tēvs un dzīvoju Ņujorkas štata ziemeļu daļā. Esmu advokāts. Esmu aizrautīgs „Marvel un DC” komiksu kolekcionārs.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Kad sajutu, ka mans Debesu Tēvs man ir atbildējis par šīs Baznīcas patiesumu, es sajutu nepieciešamību tikt kristītam šajā baznīcā. Nekad neesmu apšaubījis šo lēmumu. „Mormoņu” dzīvesveids, kas patiesībā ir Glābēja rīkojums, kam ir jāseko, ienesa manas ģimenes un manā dzīvē lielu prieku.

Personīgie stāsti

Vai tu varētu pastāstīt par savām kristībām?

Reiz es gavēju un lūdzu Dievu, lai uzzinātu, vai mormoņu jeb Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Dieva patiesā baznīca, un saņēmu apstiprinošu atbildi; tad es zināju, ka man ir jātop kristītam. Es nekad neaizmirsīšu dienu, kad pilnvarots priesterības nesējs iegremdēja mani ūdenī, un es iznācu no ūdens, jūtoties attīrīts no saviem pagātnes grēkiem.

Kādēļ Pēdējo dienu svētie kalpo misijās?

Lai dalītos svētībās, kas gūstamas, sekojot mūsu Glābējam Jēzum Kristum. Man bija iespēja doties uz Argentīnu, lai dalītos savās zināšanās par mormoņu ticību. Tā bija labākā un grūtākā lieta, ko esmu paveicis.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Esmu ļoti iesaistīts 12-18 gadus vecu baznīcas jauniešu dzīvē. Nesen tiku nozīmēts būt par bīskapu draudzē, kurā ir aptuveni 300 ģimeņu.