mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Valentin

  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero

Par mani

Es piedzimu Meksikā, Mehiko pilsētā. Es piedzimu 14. februārī. Man patīk spēlēt futbolu, kā arī citus sporta veidus.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es ticu, ka šī Baznīca ir patiesa, un tas ir tāpēc, ka Dievs to ir atjaunojis uz šīs Zemes šajās pēdējās dienās. Es esmu saņēmis liecību par to vienkāršā un patiesā veidā jeb caur lūgšanu. Es tiešām vēlējos zināt patiesību, un es saņēmu atbildi, un tāpēc es esmu mormonis.

Personīgie stāsti

Kā tev ir palīdzējusi Baznīcas dievkalpojumu apmeklēšana?

Baznīcas apmeklēšana ir man palīdzējusi, jo es varu sajust, kā pieaug mans garīgums. Es varu sajust Svēto Garu katru reizi, kad apmeklēju Baznīcu. Katra reize, kad dzirdu runātājus, man palīdz saprast Dieva lietas, jo tur ir Dieva Gars. Viens svarīgs iemesls apmeklēt Baznīcu ir Svētā Vakarēdiena pieņemšana, es jūtos svētīts ik reizi, kad to pieņemu. Es varu sajust, kā Gars mani svētī. Es esmu ļoti pateicīgs par privilēģiju kalpot maniem brāļiem un māsām, sagatavojot un izdalot Svēto Vakarēdienu. Es esmu pateicīgs par saviem aicinājumiem, lai kalpotu saviem brāļiem un māsām. Es jūtu, ka tas vairāk domāts man pašam, lai varētu augt un mācīties. Es esmu pateicīgs par visu manu brāļu un māsu gatavību, kas godā savus aicinājumus, kalpojot un darot labāko, ko var.

Kas tev ir palīdzējis radīt lielāku saskaņu mājās?

Jēzus Kristus evaņģēlijs ir ienesis lielu saskaņu manā ģimenē. Debesu Tēvs mums ir devis vēlmi mācīties evaņģēliju. Mēs nedarījām daudz ko kopā, un tagad mums visiem ir vēlme būt kopā citam ar citu, mēs visi cenšamies nesadusmot cits citu, mēs cenšamies saglabāt mieru savās mājās. Es un mana mamma esam kristījušies. Es zinu, ka Debesu Tēvs sagatavos pārējo ģimeni, lai viņi mums pievienotos kā Pēdējo dienu svētie. Es zinu, ka evaņģēlijs saved kopā ģimenes un sniedz arī laimi to dzīvē. Var būt grūti brīži, bet evaņģēlijs palīdzēs tos vieglāk pārvarēt.

Kā tu esi saņēmis (-usi) atbildes uz savām lūgšanām?

Es esmu saņēmis atbildi uz savām lūgšanām neskaitāmas reizes. Debesu Tēvs atbild uz lūgšanām. Es zinu, ka Viņš atbild uz lūgšanām, vienu reizi es atceros īpaši labi. Man bija lielas nepatikšanas, es atceros, ka nometos ceļos un lūdzu par glābiņu, un gandrīz tajā pašā mirklī es saņēmu atbildi uz savām lūgšanām, un es varēju atgriezties mājās pie savas ģimenes. Šajā pašā lūgšanā es lūdzu pēc vadības, lai zinātu, kādam jābūt manam nākamajam solim, un dažu dienu laikā, kad pie manām durvīm pienāca misionāri, es saņēmu atbildi. Sēžot un klausoties viņos, es zināju, ka viņus ir sūtījis mans Debesu Tēvs. Es biju pārliecināts, ka man jākļūst par mormoni.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es dzīvoju saskaņā ar savu ticību, darot visu, ko varu, lai ievērotu sava Debesu Tēva vārdus, kļūstot līdzīgāks Kristum un sekojot Garam. Es daru visu, ko varu, lai turētu godā savus aicinājumus un izvēlētos pareizo.