mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Sunday

  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi

Par mani

Mani sauc Sandijs. Es piedzimu Nigērijā, taču tagad dzīvoju Austrijā. Es strādāju par slimnieku kopēju, es specializējos veco ļaužu aprūpē. Man patīk strādāt ar veciem cilvēkiem, un palīdzēšana viņiem mani padara laimīgu. Mani hobiji ir salsas dejas, nūjošana un kalpošanas aktivitātes. Es esmu precējies, man ir viens dēls.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es izvēlējos kļūt par mormoni patiesā evaņģēlija un arī augsto standartu dēļ, ko tas pieprasa. Kad es satiku misionārus, es nevēlējos viņos klausīties, taču kādu dienu es nolēmu lasīt Mormona Grāmatu, un es sajutu garu. Tagad es zinu, ka Dievs dzīvo un Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Kādu dienu es atgriezos mājās no skolas un meklēju kādu lasāmvielu angļu valodā, jo skola ir vācu valodā, viss dienas garumā ir vācu valodā. Man bija ļoti slikts ieradums – ilgi lasīt sēžot. Savā istabā es atradu grāmatu angļu valodā un vairāk kā pusotru stundu sēdēju, un to lasīju. Tad es sajutu sāpes un sapratu, ka biju pārāk ilgi sēdējis. Es piecēlos un pārdomāju izlasīto, un mazāk kā pēc desmit minūtēm man piezvanīja misionāri, sakot, ka viņi ir manā rajonā un tikai vēlas ar mani sasveicināties. Tad es uzaicināju misionārus, jo man viņiem bija kaut kas sakāms. Misionāri atnāca, un es viņiem pastāstīju par savu lasīšanas pieredzi. Viens no misionāriem sacīja: „Dievs ir aizskāris tavu sirdi.”

Personīgie stāsti

Lūdzu, dalies savās sajūtās/liecībā par Džozefu Smitu.

Džozefs Smits bija jauns puisis, kurš vēlējās uzzināt patieso evaņģēliju. Viņš atcerējās Bībelē rakstīto: „Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi.” Viņš patiesi lūdza Dievam un saņēma atbildi uz savu jautājumu. Tas pats attiecas arī uz mums: ja mums ir jautājums, uzdosim to Dievam, kas sniedz gudrību visiem cilvēkiem. Es lasīju Mormona Grāmatu un lūdzu, lai uzzinātu, vai tās stāsts ir patiess. Es saņēmu savu atbildi par to, ka tā ir patiesa. Es ticu, ka Džozefs Smits bija patiesais Dieva pravietis, caur viņu mēs saņēmām doktrīnu. Viņa dzīve bija īsa, taču viņš paveica brīnišķīgas lietas.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Kad es pievienojos Baznīcai, mani ļoti laipni uzņēma tās locekļi, un es sāku mācīties Baznīcas doktrīnas. Mans pirmais aicinājums bija bērnu Sākumskolas mācīšana. Mācot Sākumskolas bērnus, es apguvu daudzas lietas, jo visi bērni zināja doktrīnu labāk par mani. Pēc vairākiem gadiem mani aicināja par Jauno vīriešu biedrības sekretāru. Šis aicinājums man ļāva apgūt Baznīcas standartus. Vēl pēc vairākiem gadiem mani aicināja par sekretāru vīriešu organizācijā, kurā es kalpoju kopā ar Baznīcas locekļiem, kas piedzima evaņģēlijā. Tur es iemācījos, kā doties mājskološanā un kā atbalstīt un kalpot katram draudzes loceklim. Pēc vairākiem mēnešiem mani aicināja kalpot par pirmo padomnieku vīriešu organizācijas prezidijā. Tobrīd man radās iespēja pirmo reizi apmeklēt templi. Pēc pusotra gada mani aicināja par draudzes vīriešu organizācijas prezidentu. Tas man lika iepazīt un kalpot visiem draudzes locekļiem. Kopā mēs piedalījāmies daudzos pasākumos. Šajā laikā notika kāds kultūras vakars, kurā atklājām, ka mēs, Baznīcas locekļi, pārstāvam daudzas valstis visā pasaulē. Vēl pēc vairākiem gadiem mani aicināja par bīskapu. Es ļoti centos pildīt savu aicinājumu no visas sirds, kalpojot draudzes locekļiem, palīdzot, mācot, liecinot par evaņģēliju un neaizmirstot par savu ģimeni.