mormon.org Visā pasaulē

Vai jūs varat pastāstīt par kādām konkrētām jūsu ģimenes grūtībām, kuras pārvarēt palīdzēja evaņģēlija principi?

  • Kad man bija 17 gadi, man diagnosticēja autoimūno saslimšanu, kas ļoti ietekmēja manu dzīvesveidu. Pēdējos 15 gadus esmu domājusi, kāda būtu bijusi mana dzīve, ja man nebūtu jācīnās ar šīm grūtībām. Dažkārt manu drosmi laupīja zaudētās iespējas un nesasniedzamie dzīves mērķi. Neskatoties uz to, esmu daudz domājusi par Dievu un savu patieso sūtību uz Zemes. Es ticu, ka mana galvenā sūtība uz Zemes ir iegūt fizisku ķermeni un augt garīgi. Lai gan mana slimība nav ļāvusi man darīt daudzas lietas, ko es vēlējos, tā man palīdzēja augt garīgi. Es zinu, ka Dievs mums dod iespēju tikt galā ar problēmām, lai mēs varētu kļūt par labākiem cilvēkiem, nekā tas būtu, dzīvojot bez tām. Es jūtos pateicīga par iespēju pilnveidoties, ko es nekad nepētu bez ticības Dievam. Rādīt vairāk

  • 16 gadus esmu precējusies ar brīnišķīgu vīrieti, kuru ļoti mīlu. Mums ir pieci aizrautīgi bērni, ar kuriem mums patīk spēlēties. Vecākā ir meitene, pēc kuras piedzima četri enerģiski zēni. Kopā mums ir ļoti jautri, un parasti mēs izbaudām cits cita sabiedrību. 2008. gada 1. janvārī mēs bijām atvaļinājumā, kur nelaimes gadījumā nobraucienā no kalna gāja bojā mūsu četrus gadus vecais dēls Rasels. Mēs bijām sastinguši. Mēs bijām satriekti. Mēs nespējām tam noticēt vai valdīt emocijas. Vienu brīdi mēs plānojām mājupceļu, un jau nākamajā brīdī mēs centāmies saprast, kā saplānot bēres. Kad es kopā ar savu vīru Kērku biju neatliekamās palīdzības telpā un mēs atvadījāmies no mūsu dēla, mēs varējām just mūsu Debesu Tēva mierinošo klātbūtni. Lai arī mēs bijām bēdu pārņemti, mums abiem bija spēcīgs apliecinājums, ka tā ir daļa no mūsu Debesu Tēva plāna mūsu ģimenei. Ir ļoti sarežģīti aprakstīt, cik lielas sāpes mēs piedzīvojām, tajā pašā laikā jūtot pārliecību par Debesu Tēva mīlestību pret mums. Mēs varējām sajust Viņa rūpes un bažas par mūsu sāpēm. Bija tā, it kā Viņš turētu mūs Savās rokās un raudātu kopā ar mums. Mirklis, kad mēs ļāvām savam mazajam zēnam iet un burtiski ielikām viņu Tā Kunga rokās, bija svēts. Kopš tās dienas man ir bijuši daudzi cēlumi un kritumi. Godīgi sakot, man bijis vairāk kritumu nekā cēlumu. Man bija ārkārtīgi grūti dzīvot ar šo zaudējumu. Es cīnījos ar tādu depresiju, kādu nekad iepriekš nebiju izjutusi. Bija daudz dienu, kad es cīnījos, lai izkāptu no gultas, un daudzas dienas es padevos un vienkārši paliku guļot. Lai arī es novērtēju ārstus, kas tik nenogurdināmi rūpējās par manu dēlu veltīgos centienos glābt viņa dzīvību, pieredze, redzot savu dēlu mirstam, lika man ciest no posttraumatiskā stresa. Man bija panikas lēkmes, paaugstināta trauksme, grūtības aizmigt un grūtības tikt galā ar dzīvi. Bija tik grūti būt labai mammai saviem bērniem, bet es darīju vislabāko, ko spēju. Pirmā briesmīgā gada laikā es pavadīju daudz laika vaļsirdīgā sarunā ar savu Debesu Tēvu. Reizēm es Viņam teicu, cik dusmīga esmu uz Viņu, un es biju pārsteigta, ka vēl joprojām jūtu Viņa spēcīgo mīlestību pret mani. Es Viņam teicu, cik bēdīga esmu, cik ļoti man pietrūka Rasela. Es teicu Debesu Tēvam, cik ļoti tas sāpēja un cik grūti man bija smaidīt. Tad es apstājos un klausījos. Es biju pārsteigta par rūpēm un raizēm, kuras jutu no Viņa. Es ieguvu dziļāku izpratni par tām sāpēm, kuras Glābējs ir izjutis Ģetzemenes dārzā. Es sapratu – pat ja tikai pavisam nedaudz – kā mans Debesu Tēvs ir raudājis, kad Viņš redzēja, kā Viņa Dēls nomira pie krusta. Un tad mani pārņēma tā mīlestība, kura manam Debesu Tēvam un manam Glābējam, Jēzum Kristum, ir pret mums visiem, lai ietu cauri tām skaudrajām sāpēm un ciešanām un pavērtu mums ceļu atgriezties dzīvot kopā ar Viņiem. Šķiet, ka Svētie Raksti man kļuvuši dzīvi. Jauna informācija no labi zināmiem stāstiem no lapām nokļūst manā sirdī. Manā prātā nāk tādas atskārsmes, par kurām es nekad nebiju domājusi, un māca man diženas lietas. Jesajas 61:1 Tas Kungs mums apsola, ka Viņš nāk „dziedināt sagrauztas sirdis” un Jesajas 61:3 Viņš mums apsola „galvas rotu pelnu vietā” un „prieka eļļu sēru drēbju vietā”. Caur Jēzus Kristus evaņģēliju un caur manām attiecībām ar savu Debesu Tēvu, es esmu dziedināta, man ir dota tā skaistuma rota un es sāku just to prieku. Rādīt vairāk

  • Būdama māte mazam puikam, kurš piedzima ar smadzeņu bojājumiem, es piedzīvoju daudz grūtību. Mūsu dēls neattīstās tāpat kā pārējie bērni un nepiedzīvo tādus pašus dzīves pavērsiena punktus. Viņš nevar doties izklaidēties ar draugiem, dažreiz viņam sagādā grūtības sarunāšanās, un viņš var kļūt neapmierināts. Kopš mēs kļuvām aktīvi vietējā pēdējo dienu svēto baznīcā, mans mazais puika gūst daudz lielāku prieku no dzīves. Pirmo reizi dzīvē viņam ir draugi ārpus savas skolas, kuri mīl un rūpējas par viņu. Bērni baznīcā ir tik laipni, izpalīdzīgi, sniedz atbalstu, un es varu noskatīties, kā mans dēls dodas izklaidēties ar saviem jaunajiem draugiem baznīcas sabiedriskajos pasākumos. Mans dēls nav atbildīgs par izvēlēm, kuras viņš veic, un es esmu uzzinājusi: tā kā viņš nav atbildīgs, Jēzus Kristus veiktais upuris viņa labā nozīmē to, ka viņam nav jātiek kristītam. Viņš ir ļoti īpašs mūsu Tēva Debesīs bērns, un es jūtos tik priviliģēta, ka Viņš uztic man rūpes par šo vienreizīgo, mazo garu. Es esmu ļoti pateicīga par šīm zināšanām. Mans dēls mīl baznīcu; viņš mīl cilvēkus; viņam patīk dziedāt kopā ar citiem bērniem. Un mēs kā ģimene esam ļoti svētīti, pateicoties tam, ka dzīvojam pēc Jēzus Kristus evaņģēlija. Mans dēls nemācēja lasīt, līdz mēs katru dienu sākām studēt Svētos Rakstus kopā kā ģimene. Atkārtojot vārdus un sekojot līdzi, neticami, taču viņš pats sāka lasīt. Viņam tas ir ļoti liels attīstības solis, man, kā viņa mātei, — prieks, un tas ir tikai viens piemērs daudzajām svētībām, kuras mēs esam piedzīvojuši, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju. Kādreiz bija grūti plānot nākotni. Mēs domājām, kā mūsu dēls iedzīvosies šajā pasaulē, un mēs prātojām, kā viņam palīdzēt tajā atrast savu vietu. Tagad mums ir vienreizīgs atbalsta tīkls, manam dēlam pirmo reizi dzīvē ir savi draugi, un viņš visu laiku mācās un attīstās. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem