mormon.org Visā pasaulē

Lūdzu, dalies savās sajūtās/liecībā par Džozefu Smitu.

  • Džozefs Smits bija jauns puisis, kurš vēlējās uzzināt patieso evaņģēliju. Viņš atcerējās Bībelē rakstīto: „Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi.” Viņš patiesi lūdza Dievam un saņēma atbildi uz savu jautājumu. Tas pats attiecas arī uz mums: ja mums ir jautājums, uzdosim to Dievam, kas sniedz gudrību visiem cilvēkiem. Es lasīju Mormona Grāmatu un lūdzu, lai uzzinātu, vai tās stāsts ir patiess. Es saņēmu savu atbildi par to, ka tā ir patiesa. Es ticu, ka Džozefs Smits bija patiesais Dieva pravietis, caur viņu mēs saņēmām doktrīnu. Viņa dzīve bija īsa, taču viņš paveica brīnišķīgas lietas. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem