mormon.org Visā pasaulē

Lūdzu, dalies savās sajūtās/liecībā par evaņģēlija Atjaunošanu.

  • Pasaulē ir daudz cilvēku, reliģiju un ticību, kas ir ziņojuši par to, kā Glābējs ir apmeklējis praviešus uz Zemes, bet es nekad neesmu lasījis vai dzirdējis ziņojumus par to, ka cilvēku būtu apmeklējuši abi — Dievs un Jēzus Kristus —, kas notika ar Džozefu Smitu. Šī notikuma ietekme ir spēcīga! Vēstījums bija tik nopietns, ka Kristus paņēma Sev līdzi Savu Tēvu! Es aicinu visus, kam ir zinātkārs prāts, uzzināt vairāk par notikumiem, kas noveda pie patiesās Jēzus Kristus Baznīcas atgriešanās — un ļaujiet, lai tas izmaina jūsu dzīvi, gluži kā tas izmainīja manējo! Rādīt vairāk

  • Debesis ir atkal atvērtas. Tā Kunga pilnvaras ir atkal nodotas cilvēkam. Uz Zemes ir atkal atrodamas gan Viņa pilnvaras, gan Viņa baznīca, gatavojoties Glābēja Otrai Atnākšanai. Džozefs Smits bija Dieva pravietis. Priekšraksti ir Viņa dievišķās varas izpausme, un Viņa baznīcu mūsdienās vada pravieši, gaišreģi un atklājēji. Es zinu un ceru, ka dzīvošu kopā ar Dievu un saņemšu Viņa brīnišķīgās svētības. Es esmu Viņa dēls, un Viņš aicina mani kļūt pilnīgam caur Viņa Dēlu, manu Pestītāju — Jēzu Kristu. Rādīt vairāk

  • Es zinu, ka tiku atvests uz šo baznīcu nevis ar miesīgo roku, bet gan ar Svēto Garu, es zinu, ka mans Tēvs Debesīs ir aicinājis mani strādāt. Es apzinos, ka visas manas iepriekšējās grūtības ir atvedušas mani tur, kur es šobrīd esmu, un man vēl ir ejams tāls ceļš. Man ir stiprāka liecība par Tēvu un Viņa Dēlu kā jebkad iepriekš savā dzīvē. Es zinu un varu liecināt par Mormona Grāmatas spēku, tā ir Dieva vārds līdztekus Bībelei. Abi Svētie Raksti sniedz iespēju tuvināties mūsu Debesu Tēvam — īstenībā Viņš gaida, kad mēs to darīsim. Es liecinu, ka, lasot Mormona Grāmatu, Debesu logi tiks atvērti katram, kurš patiesi meklē to, kas ir noslēpts garīgi neredzīgajai acij. Es liecinu, ka caur pravieti Džozefu Smitu Tas Kungs ir atjaunojis sen no Zemes paņemto evaņģēliju. Es varu apgalvot ar stingru pārliecību, ka Tas Kungs ir man devis patiesu dzīvesbiedri, kura pārspēj visas manas cerības par to, kādai būtu jābūt sievai. Es liecinu, ka tempļi, kas atrodas daudzās zemēs, ir Dieva nami uz Zemes un tajos atrodas nevis šīs zemes dārgumi, bet gan gara un patiesības simboli. Es liecinu par ģimeņu saistīšanas spēku uz laiku un mūžību. Es liecinu, ka ģimene, neskatoties ne uz ko, vienmēr bija, ir un būs Radītāja ieceres centrā cilvēces Pestīšanā. Es liecinu, ka caur priesterības spēku visas lietas ir un būs kā Debesīs, tā arī uz Zemes. Es liecinu, ka uz Zemes mūsdienās pastāv dzīvais pravietis Tomass S. Monsons, pasaules pravietis, gaišreģis un atklājējs. Man ir stingra un dziļa liecība par šo pēdējo dienu brīnumiem, kas mūs ieskauj katru dienu, sākot ar gaisu, ko elpojam, un beidzot ar pirmajiem soļiem, ko speram ik rītu, pieceļoties no gultas. Tā ir mana lūgšana, lai ikviens noraidītu savas sirds dabisko tieksmi un nāktu pie Kristus, kurš no jauna atklās visas lietas, — par to es liecinu. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS SVĒTAJĀ VĀRDĀ…. ĀMEN Rādīt vairāk

  • „Tāpēc, ka es zinu, ka Viņš dzīvo, …” Šādu tēmu pārdomām man uzdeva semināra laikā (nodarbībās, kurās es piedalos darbdienās pēc skolas kopā ar saviem vienaudžiem, lai mācītos, pilnveidotos un mācītu citus). Man bija grūti atbildēt uz šo jautājumu, nedomājot par pretējo. Es šo jautājumu pavērsu otrādi, sakot: „Ja es zinātu, ka Viņš nav dzīvojis…” Ja ES ZINĀTU, ka VIŅŠ nav dzīvojis, un ZINĀTU, ka evaņģēlijs nav ticis atjaunots uz Zemes — ja es zinātu šīs lietas ar stingru liecību un pārliecību, tad man nebūtu, uz ko tiekties. Es zinu, ka tad es nebūtu tik stipra kā tagad, es būtu vientuļa un grūtos brīžos justu vājumu, nomāktību un bezcerību. Es zinu, ka mīlestība un kalpošana man būtu vienaldzīga, un es zinu, ka es netiektos uzlabot savu dzīvi. Ja es zinātu, ka glābšanas plāns nav patiess, mani sagrautu doma, ka man nebūs izredžu pēc nāves būt kopā ar tiem, kurus mīlu. Ja es ticētu, ka laulības un ģimene nevar būt mūžīga, es būtu ārkārtīgi apbēdināta. Ja es zinātu, ka nav neviena, kurš man varētu palīdzēt jebkurā manas dzīves posmā, ja es zinātu, ka nav neviena, kurš zina visas manas raizes un dzird katru manu lūgšanu, — mana dzīve būtu bezjēdzīga. Tas būtu ļoti sāpīgi, un es justos apātiska un sagrauta. Par laimi, no visas sirds, prāta un spēka es zinu, ka man ir žēlsirdīgs Tēvs debesīs, kurš vēlas, lai es pie Viņa atgrieztos. Es zinu, ka es esmu stipra, izvēlēta un izredzēta meita, kura ir svētīta, lai nāktu uz šīs Zemes šajā laikā unikālam un dievišķam mērķim. Es zinu, ka mana ģimene var būt kopā mūžībā un mēs varam dzīvot laimīgi mūžīgi. Es zinu, ka ir kāds, kurš mani mīl vairāk, kā jebkurš jebkad varētu saprast, un ka šis kāds mani un tevi mīl vienādi. Es zinu, ka, pat ja es būtu vienīgais cilvēks pasaulē, Viņš tāpat dzīvotu un mirtu manis dēļ. Es zinu, ka visam, kas notiek, ir jēga, un pārbaudījumi ir ideāli pielāgoti katram individuāli. Es zinu, ka labākais vēl ir tikai priekšā un ka visas lietas es spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. Ne tikai dažas, bet VISAS. Es visu šo zinu, jo zinu, ka Viņš dzīvo. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem