mormon.org Visā pasaulē

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

  • Es uzzināju par baznīcu, kad vēl biju maza, tomēr ar laiku es sapratu, ka esmu pieņēmusi pareizo lēmumu. Es nespēju iztēloties savu dzīvi bez Jēzus Kristus evaņģēlija, tas ir bijis nepārtraukts atbalsts manā dzīvē un padarījis mani par tādu sievieti, māti, meitu, māsu, sievu un draudzeni, kāda esmu. Kad iesāku lasīt Mormona Grāmatu, tā man šķita kā neticams stāsts par fascinējošiem cilvēkiem, bet vēlāk manā sirdī pieauga pateicība Dievam par zināšanām, ka viss lasītais ir patiess un ka katrs no rakstītajiem vārdiem palīdz manā dzīvē un sniedz daudz zināšanu un vērtīgu mācību. Tā ir īpaša grāmata, kuru lasot, katru reizi tā māca man jaunas lietas. Es mīlu šo evaņģēliju, jo tas man māca mīlēt manus kaimiņus un ar pārliecību zināt: ja es rīkošos pareizi, varēšu būt ar saviem mīļotajiem mūžībā. Rādīt vairāk

  • Es mīlu Jēzu Kristu un zinu, ka mums Debesīs ir Tēvs. Šī baznīca ir Viņa bazīca un man nav ne mazāko šaubu par to. Kad es sekoju mācībām un principiem, kurus šeit māca, es kļūstu laimīgāka un, protams, gudrāka. Es izvēlējos pievienoties, jo man bija zudusi cerība Latvijā atrast baznīcu, kurā es jutīšos kā mājās un varēšu kaut kādā veidā darboties, bet nē, mani uzrunāja misionāri, kuri bija mierīgāki cilvēki nekā citus, kurus satiku. Viņi staroja un es arī gribēju starot, tāpēc sāku ar viņiem satikties un caur dažādiem pārbaudījumiem kristījos un tas ir labākais lēmums manā mūžā! Rādīt vairāk

  • Tas mani padara laimīgu. Dzīvojot pēc evaņģēlija principiem, es esmu labāks cilvēks, vīrs, tēvs un draugs. Es zinu, no kurienes esmu nācis, apzinos savas dzīves mērķi šeit un to, ko nozīmē dzīve pēc nāves. Pateicoties savai reliģijai, es zinu, kas esmu un to, ka Dievs mani mīl un vēlas, lai es būtu laimīgs. Rādīt vairāk

  • Prieks — tas ir ļoti niecīgs vārds milzīgam jēdzienam. Esmu mormonis prieka dēļ, ko es esmu guvis, dzīvojot saskaņā ar Pēdējo dienu svēto Baznīcas mācībām. Prieks ir kas vairāk par baudu un laimi. Tas ir stāvoklis, kurā jūtamies labi, neatkarīgi no dzīves kritumiem, traģēdijām un agonijām. Apzināšanās, ka Dievs eksistē un rūpējas par mani un manām raizēm, un vēlas mani vadīt, — ir kļuvusi par paļāvības un drošības slāni, kas ir katru manu domu un jūtu pamatā. Rādīt vairāk

  • Iespēja dzīvot kopā ar savu ģimeni mūžīgi mani visvairāk motivēja kļūt par Baznīcas locekli. Tas man palīdz būt uzticīgam un paklausīgam evaņģēlija baušļiem. Mana liecība man ir ļoti svarīga, un es zinu, ka Dievs un Kristus dzīvo un vada savu Baznīcu caur atklāsmēm. Es zinu, ka, esot paklausīgam, uzticīgam, cienīgam un pastāvot līdz galam, es iegūšu visas apsolītās svētības. Es jūtos droši un laimīgi, dzīvojot atbilstoši evaņģēlijam vakar, šodien un mūžīgi. Rādīt vairāk

  • Manā gadījumā arī mani vecāki bija mormoņi, tā kā esmu apmeklējis baznīcu jau kopš bērnības. Sasniedzot vecumu, kad varēju spriest pats un pieņemt pats savus lēmumus, sāku šaubīties, vai dzīvoju kā mormonis pats pēc savas gribas. Gadījās pat brīži, kad domāju, ka paklausība daudz un dažādiem baušļiem (likumiem) dara mani nebrīvu. Man pat šķita, ka palaižu garām visu jautrību. Taču, kad sapratu, ka šī dzīve ir process, kurā iegūt laimi, kas turpināsies mūžīgi, Jēzus Kristus mācības, kas man bija mācītas baznīcā, kļuva neaizstājamas. Es gribu nodot tālāk saviem bērniem tās svarīgās mācības un tradīcijas, ko man nodevuši mani vecāki. Rādīt vairāk

  • Mani vecvecāki — gan no mammas, gan tēta puses — pievienojās Baznīcai pirms daudziem gadiem un mācīja maniem vecākiem par ticību Kristum un citus evaņģēlija principus. Es viņiem mūžīgi būšu pateicību parādā par viņu laipnību un to, ka deva man laiku un iespēju pašam saprast, ka Dievs ir un rūpējas par mums visiem. Baznīca man ir devusi iespēju darīt vairāk laba un kļūt par labāku tēvu un vīru. Rādīt vairāk

  • Baznīcā mācītais princips ir tāds, ka ģimenes var būt kopā mūžīgi un dzīvot ar mūsu Glābēju Jēzu Kristu. Visa pamats tam, ko mēs darām šeit, uz Zemes, — mūžīgu ģimeņu iegūšana. Es esmu mormonis, jo labākais, kas ir manā dzīvē, — mana sieva un mani bērni, un, dzīvojot taisnīgu dzīvi un ievērojot evaņģēlijā mācītos principus, es varu nodrošināt to, ka es varēšu būt ar savu ģimeni mūžīgi, nevis tikai — līdz nāve mūs šķirs. Rādīt vairāk

  • Lai gan pastāv daudzas dažādas baznīcas, tieši Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca man iemācīja par Dieva un Jēzus mīlestību un par Viņu esamību. Es nolēmu pievienoties Tā Kunga Baznīcai pēc tam, kad pati ilgi biju par to lūgusi un ieguvusi stingru pārliecību, apjaušot siltas sajūtas savā sirdī. Pateicoties baznīcas mācībām, es esmu uzzinājusi par dzīves mērķiem un iemesliem, un man ir skaidras atbildes uz šiem jautājumiem. Jēzus mīl katru un ikvienu no mums, un dažreiz, sniedzot mums pārbaudījumus, Viņš dod mums izaugsmes iespējas. Pastāv arī daudzas citas mācības, kā, piemēram, mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, būt godīgiem pret sevi un citiem un uzmanīties no lepnības. Man ir arī daudzas vājības, un dažreiz es pat jūtos nomākta, taču esmu stingri apņēmusies virzīties uz nemainīgiem mērķiem un turpināt mācīties — nepadodoties. Rādīt vairāk

  • Es uzaugu kā pēdējo dienu svētā, un man vienmēr ir bijusi sajūta, ka tas, kam ticēju un ko man Baznīcā mācīja, bija loģisks un jēgpilns. Es atzīstos, man patīk loģika, tā man der vislabāk. Kad man bija nedaudz virs 20, es kalpoju PDS Baznīcas misijā, nostiprinot savu ticību vēl vairāk, un strādāju cieši kopā ar dr. Stīvenu Koveju, kurš bija vienreizējs paraugs tam, kā dzīvot un „elpot” saskaņā ar savu ticību. Es klausījos, kā viņš lasīja lekciju pēc lekcijas par pravieti Džozefu Smitu un ļoti personiskajām mācībām, kuras mēs varam apgūt, balstoties uz viņa pieredzi ar Dievu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu. Viena no šīm mācībām ir par dievišķo potenciālu, kas ir ikvienam no mums, tās ir zināšanas, ka mums burtiski piemīt dievišķais DNS, kas sniedz mums izpratni gan par to, KAS mēs esam, gan — no KĀ mēs nākam. Tomēr tas joprojām uzrunāja galvenokārt manu prātu. Patinot dažus gadus uz priekšu … te es esmu, precējusies ar savu sapņu vīrieti un kopā ar bērnu, kura diagnoze — autisms — mani pārbiedēja līdz nāvei. Tajā brīdī es sapratu, ka tas, kam es ticu attiecībā uz viņa potenciālu, varētu izmainīt un izmainīs mana mazā puikas dzīvi. Tā kā es zināju savā prātā, un, izklāstot visdziļākās sajūtas Dievam, es arī sirdī ieguvu neapstrīdamu pārliecību par to, ka Metjū piemīt brīnišķīgs gars. Nekāds viņam uzspiestais zīmogs neizmainīs viņa potenciālu, un man, kā viņa mātei, ir pienākums paust viņam to, cik vērtīgs viņš ir un kāds ir viņa potenciāls tā, lai arī viņš to ievērotu. Šīs pārliecinošās zināšanas par to, KAS es esmu un kas ir viņš, līdz ar zināšanām par to, no KĀ mēs nākam, ir kļuvušas par vadošo spēku manā dzīvē, kas sniedz man perspektīvu, cenšoties tikt galā ar dažām grūtībām, kas rodas, audzinot tādu dēlu kā mans dārgais Metjū. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem