mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Patrick Merl

  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl

Par mani

Mēs ar ģimeni dzīvojam Vācijā, kur es strādāju par ārstu. Es izlēmu kļūt par ārstu, jo man patīk darbs ar cilvēkiem. Mani interesē viņu stāsti un tas, kas notiek viņu dzīvē. Es nāku no ģimenes, kas augstu vērtē sabiedrisko aktivitāti. Es uzskatu, ka viens no maniem talantiem jeb dāvanām ir tas, ka labi izprotu līdzcilvēku stāvokli un vajadzības. Ārsta darbs ļauj man paaugstināt ciešanu nomocītu cilvēku dzīves kvalitāti. Es esmu ģimenes cilvēks. Ģimene, no kuras nāku, kā arī mana sieva un divi dēli man ir ļoti svarīgi. Es jūtu, ka ģimene ir neizsmeļams enerģijas avots. Liela daļa manas identitātes ir saistīta ar manu ģimeni, es rodu tajā spēku. Tas ir kas tāds, ko vēlos nodot tālāk tiem, kurus mīlu visvairāk. Es nodarbojos ar izturības sporta veidiem, kas ir gan hobijs, gan būtisks līdzeklis ikdienas stresa mazināšanai. Sportošana ļauj atgūt mieru un dod iespēju papriecāties par dabu, atslēgties no ikdienas un apdomāt būtiskus jautājumus. Caur fizisku piepūli es varu paraudzīties uz visu no citas perspektīvas un bieži rast risinājumu jeb atbildes uz saviem jautājumiem.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es piedzimu ģimenē, kur morālās vērtības allaž tika turētas augstā vērtē. Mana māte nāk no mormoņu ģimenes. Tēvs pievērsās baznīcai no jūdaisma, kad man bija seši gadi. Mana māte jau pirms tam veda mani uz baznīcas sanāksmēm, tā kā es praktiski uzaugu šajā ticībā. Astoņu gadu vecumā es tiku kristīts, saskaņā ar ierasto baznīcas kārtību. Es turpināju pilnveidoties un, pieņemot svarīgus lēmumus, par standartu ņēmu baznīcā mācītās vērtības un principus. Esmu dzīvojis saskaņā ar šīm vērtībām visu savu dzīvi. Līdz pat šim brīdim, pateicoties tam, esmu guvis daudz vērtīgu pieredžu, un, lai gan man ir nācies sastapies ar dažiem izaicinājumiem, esmu pieredzējis daudz brīnišķīga. Gan bērnu dienās, gan kā pieaugušais, es vēl joprojām sastopos ar izaicinājumu — apliecināt savu ticību savā ikdienas dzīvē. Viena no manas ticības būtiskākajām iezīmēm ir pārliecība, ka cilvēka garīgās dzīves centrā jābūt intensīvām un personīgām attiecībām ar Dievu. Es ik dienu cenšos dzīvot saskaņā ar savu ticību. Mana ticība ik dienu izpaužas manā rīcībā. Es esmu mormonis, jo jūtu, kā šī ticība palīdz man dzīvot, un redzu, ka Dievs ir daļa no manas dzīves.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Ir kāds teiciens, kurš atklāj vienu no svarīgākajiem principiem, kas apliecina manas ticības patiesumu: „No viņu augļiem jums tos būs pazīt.” Ja es veiksmīgi sekoju Kristum, gādājot par saviem tuvākajiem un viņu vajadzībām, tad var teikt, ka es dzīvoju saskaņā ar savu ticību. To, kādi ir mani augļi, nosaka mana attieksme pret dzīvi un tas, kā dzīvoju. Visa cita starpā tas ietver arī žēlsirdību, ideālismu, uzticību ģimenei, sabiedrisko aktivitāti un cieņpilnu attieksmi pret visām Dieva radībām un īpašībām, ko savā dzīvē uztveru kā dāvanas no Dieva, piemēram, godīgumu, pazemību un ticību. Lai nonāktu līdz šai izpratnei un tiektos pēc vēl citiem ideāliem, esmu paļāvies uz daudziem resursiem, kas man pieejami kā uzticīgam mormonim, tostarp lūgšanām, Svēto Rakstu studijām, mūsdienu baznīcas vadītāju iedvesmotajiem norādījumiem un iesaistīšanos baznīcas dzīvē.