mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Michelle Paniagua.

  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua
  • Michelle Paniagua

Par mani

Esmu māmiņa trim skaistiem bērniem. Diviem no viņiem ir autisms. Sākumā man bija grūti to pieņemt un piemēroties jaunajam dzīvesveidam, kurā ietilpst dažādas terapijas un diētas. Taču es ticu, ka reiz mēs visi augšāmcelsimies un es varēšu redzēt viņus nevainojamā veidolā, kā solījis Tas Kungs. Mēs ar māsu vadām divvalodu skolu mūsu pilsētā. Man patīk pavadīt laiku ar skolēniem, jo es varu mācīt viņiem to, ko zinu un kas patīk man pašai. Man patīk mana profesija, jo es varu redzēt, kā mani skolēni mainās un kā viņu dzīve piepildās ar pozitīvo. Šobrīd es strādāju pie jauna projekta — skolas, kurā varēs mācīties bērni ar dažādiem spēju līmeņiem, kur viņiem tiks pievērsta īpaša uzmanība un kur viņi varēs attīstīties dažādās jomās. Mans mīļākais vaļasprieks ir allaž būt aizņemtai! Man nepatīk izniekot laiku. Pat, esot mājās, es allaž strādāju pie nelieliem projektiem, piemēram, rakstu, veicu ģimenes vēstures darbu, palīdzu bērniem pildīt mājasdarbus un cenšos kļūt par labāku māti. Man patīk ceļot kopā ar ģimeni un iepazīt dažādas vietas un cilvēkus, it īpaši vērot, kā strādā citi skolotāji. Es ticu, ka mūsu sapņi var kļūt par realitāti, ja vien mēs čakli strādājam un darām visu iespējamo, lai tie piepildītos. Laiks man ir ļoti svarīgs. Tas ir labākais līdzeklis, kā īstenot savus nolūkus un sasniegt mērķus!

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es allaž esmu bijusi baznīcas locekle. Mans tēvs ir bijis baznīcā kopš piecu gadu vecuma. Mēs ar brāli un māsu uzaugām baznīcā, un mums bija lieliska iespēja piedalīties visās bērnu un jauniešu programmās. Var šķist, ka man bija viegli, taču tā nav, jo man tik un tā pašai bija jāuzzina, vai tā ir patiesība. Man ļoti palīdzēja kalpošana Panamas misijā, jo tur es sapratu, ka mainīt savu dzīvesveidu nepavisam nav vienkārši. Es redzēju, cik daudz cilvēki ziedo, lai sekotu Glābējam, mācoties darīt to, ko Viņš prasa, un tādējādi varēju daudz labāk novērtēt to, ka manā dzīvē evaņģēlijs bijis jau kopš bērnības. Es esmu bijusi ļoti laimīga šajā baznīcā. Esmu ar prieku piedalījusies dažādos pasākumos, jo tie ir palīdzējuši man uzlabot savu dzīvi, cenšoties kļūt par labāku cilvēku. Man joprojām ir ļoti daudz jāmācās, taču es zinu, ka baznīcā varu rast man un manai ģimenei nepieciešamo palīdzību. Es nezinu, kā tas ir — nebūt baznīcā vai neapmeklēt baznīcu svētdienās —, un ne pret ko to nemainītu. Būdama mormone, es esmu radusi mieru un cerību.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Būt par Jēzus Kristus baznīcas locekli — tas ir dabisks veids, kā dzīvot viegli un vienkārši. Tas ir kas vairāk par likumu ievērošanu, tas nozīmē vienkārši rīkoties pareizi. Kā baznīcas locekļiem, mums ir dota iespēja uzlabot savu dzīvi gan kā indivīdiem un ģimenes locekļiem, gan kā profesionāļiem un daļai no vietējās sabiedrības. Mēs varam nest gaismu pasaulei, darot mazas un vienkāršas lietas, kas palīdz uzlabot apkārtējo vidi. Mēs apjaušam, ka mums ir varens potenciāls un ka mēs varam sasniegt visu, ko vien vēlamies.