mormon.org Visā pasaulē
Arnis: ģimenes cilvēks, pievērstais ticībai, Mormons.

Sveiki, es esmu Arnis

Par mani

Es piedzimu un uzaugu Rīgā, lielāko dzīves daļu esmu nodzīvojis Ziedoņdārza apkaimē. Man ir trīs brāļi un viena māsa, un trīs bērni. Patlaban darbojos tulkošanas jomā, man patīk daba, svaigs gaiss un veselīgs uzturs.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Zinu, ka dzīvei ir jēga un mērķis. Mēs esam Debesu Tēva bērni un esam virs Zemes, lai mācītos un pilnveidotos, un kļūtu līdzīgāki Viņam. Dzīve ir kā pārbaudes laiks, lai redzētu, ko mēs izvēlamies, dzīvojot mirstīgajā ķermenī. Varam izvēlēties sekot labajam vai ļaunajam. Izvēles mēs veicam katru dienu un katru brīdi. Dievs vēlas, lai mēs sekotu Jēzus Kristus piemēram un mācībām, dzīvotu laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi un galu galā atgrieztos atpakaļ pie Viņa. Taču paši saviem spēkiem mēs nevaram atgriezties pie Debesu Tēva, jo visi esam grēcīgi. Vienīgi ticot Jēzum Kristum, Viņa veiktajai Grēku Izpirkšanai un paļaujoties uz Viņa nopelniem, nožēlojot savus grēkus un kristoties, mēs varam sākt iet pa šo šauro jo šauro taku, kas ved uz Debesu valstību. Lai mēs atgrieztos dzīvot pie Debesu Tēva, nav cita ceļa vai veida kā vienīgi Jēzus Kristus, Viņa Baznīca un mācības. Zinu, ka visi baušļi, pavēles un likumi ir nevis ierobežojumi, bet doti mūsu pašu labumam, lai mēs nenovirzītos no pareizā ceļa. Esmu pateicīgs Dievam, ka varēju sākt iet pa šo ceļu jau jaunībā. Zinu, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir patiesa un pilnīga Dieva Baznīca virs Zemes, to vada Tas Kungs, Jēzus Kristus, caur atklāsmi, caur praviešiem un apustuļiem, un pārējiem Baznīcas vadītājiem visā pasaulē. Mēs katrs varam caur Svēto Garu iegūt arī personīgo atklāsmi un vadību savai dzīvei, kad mēs saņemam šo brīnišķīgo dāvanu pēc kristībām. Es zinu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, mūsu grēku Izpircējs. Viņš ir mūsu labākais draugs un vecākais brālis. Jēzus Kristus ir augšāmcēlies un dzīvs! Jūtos pateicīgs mūžīgajam Dievam par lielisko iespēju dzīvot šajā brīnišķīgajā laikmetā, kad evaņģēlijs ir atjaunots virs Zemes un Baznīca strauji pieaug un nostiprinās visā pasaulē. Aicinu katru no visas sirds meklēt To Kungu un Viņa prātu savā dzīvē!

Personīgie stāsti

Vai tu varētu pastāstīt par savām kristībām?

Vienā no pēdējām misionāru pārrunām misionāri teica, ka esmu gatavs kristīties. Biju saņēmis liecību par atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju, par Džozefu Smitu, par Mormona Grāmatu, par Baznīcas patiesumu. Liecība nāca vienkārši kā pārliecība par šo pārrunu patiesīgumu, kā arī ar mierīgo sajūtu. Nebija ko iebilst misionāriem, vienkārši pieņēmu visu ar domu vēlāk pārbaudīt. Tikai vēlāk sapratu, cik pareizs bijis šis paņēmiens. To iesaku arī citiem — ticībā pieņemt Baznīcas mācības, lūgt Dievu, un tad pārbaudīt savā dzīvē visu, ko esat mācījušies. Un jūs redzēsiet, vai tās ir patiesas. Piekritu kristīties jau 10. aprīlī. Negribēju kavēt misionāru laiku, kā arī ātrāk vēlējos saņemt Svētā Gara dāvanu. Biju dzirdējis, ka daudz kas top saprotams tikai pēc šīs dāvanas saņemšanas, tādēļ ar nepacietību gaidīju savas kristības. Mani kristīja Elders Šrams, kristības notika nelielā baseiniņā netālu no Baznīcas ielas. Līdz kristībām Mormona Grāmatu nebiju vēl pilnībā izlasījis, tomēr jau pirmajā reizē sajutu īpašu mieru un apskaidrību, lasot šos Svētos Rakstus. Jo vairāk lasīju, jo mana pārliecība par šīs grāmatas patiesumu un mācību pareizību pieauga un nostiprinājās. Pēc kristībām jutos kā pazudušais dēls, kurš atgriezies sava tēva mājās.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Cenšos ievērot Dieva baušļus un palīdzēt citiem cilvēkiem. Pašlaik mans aicinājums draudzē ir nodarbinātības konsultants.