mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Al

  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns

Par mani

Es uzaugu Jūtas ziemeļu daļā, astoņu cilvēku ģimenē. 12 gadu vecumā es uzvarēju cīņā ar vēzi, kas izmainīja manu dzīvi. Vēlāk divus gadus es kalpoju Pēdējo Dienu Svēto Baznīcā Parīzē, Francijā. Atgriežoties es apprecēju savu sapņu sievieti Lisu, kas ir manas dzīves mīlestība līdz pat šai dienai. Viņa bija pacietīga daudzus gadus, kad strādāju par pirotehniķi un biju students 10 gadus, ja gribam būt precīzi. Šajā laikā mums piedzima četri bērni un divi tika adoptēti, dzīvojām krustu šķērsu šajā lielajā nācijā, izdzīvojām savas dzīves piedzīvojumu. Pašlaik mēs dzīvojam mazā pilsētiņā Teksasā, kur strādāju par vietējo bērnu zobārstu, un mana sieva ir deju studijas īpašniece un manas prakses „biznesa smadzenes”. Šobrīd adoptējam septīto bērnu un mēģinām saprast, kā padarīt mūsu dzīvi vēl trakāku. Man patīk Nebraskas futbols, makšķerēšana, uguņošana un laika pavadīšana ar savu ģimeni un sievu. Es neesmu perfekts, bet es cenšos sevī attīstīt labāko, ko spēju. Tas Kungs ir mūs bagātīgi svētījis.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Visupirms un galvenokārt, esmu mormonis, jo man ir stipra pārliecība, ka Jēzus Kristus ir mans Glābējs. Caur Viņa piemēru un upuri es varu uzlabot savu un citu cilvēku dzīves un varu padarīt savu dzīvi laimes pilnu, pat lielu bēdu laikā. Tie ir saistošie apsolījumi un mācības, kas atrodamas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā, kas ved mani tuvāk Dievam un Viņa ceļiem un ienes manā dzīvē apsolījumus par lielāko laimi. Esmu mormonis arī tādēļ, ka man ir dziļa pārliecība, ka Mormona Grāmata ir Dieva vārds. Šo grāmatu esmu lasījis neskaitāmas reizes, un es zinu, ka tā satur Jēzus Kristus evaņģēliju. Es arī zinu, ka tie, kas lasa šo grāmatu, var ticībā jautāt Dievam, lai Viņš atklāj viņiem atbildi, ko esmu saņēmis es, ka šī ir patiesība. Man arī ir stipra pārliecība par Džozefu Smitu, kurš palīdzēja atjaunot Kristus baznīcu un palīdzēja Dievam sniegt mums Mormona Grāmatu. Man ir bijušas sajūtas, kas nākušas no Dieva un apstiprinājušas to bez jebkādām šaubām manā prātā. Es zinu, ka Dievs nav mūs pametis vienus izmēģināt un vadīt savu dzīvi pašu spēkiem. Es ticu, ka Dievs ir sūtījis praviešus, lai vadītu Viņa ļaudis. Viņš to darīja senlaikos un turpina šodien. Es zinu, ka Dievs ir aicinājis Savu pravieti kalpot mūsdienās. Kopš Džozefa Smita līdz pašreizējam pravietim, Tomasam Monsonam, man nav ne mazāko šaubu, ka Dievs vada Savu baznīcu caur pravieti un apustuļiem. Man ir bijusi dziļa un noturīga liecība par šo patiesību. Visbeidzot, es esmu mormonis dzīvesveida dēļ, pēc kura (baznīcas mācības) māca man dzīvot, un apsolījumu dēļ — būt kopā ar savu ģimeni mūžīgi, ne tikai šajā dzīvē, kas ir iespējams, dzīvojot saskaņā ar Dieva baušļiem. Tikai baznīcā šie apsolījumi var būt patiesi. Šajā baznīcā ir pilnvaras savienot ģimenes kopā uz mūžību, un tas ienes manā dzīvē lielu prieku. Esmu mormonis, dzīves garumā baudot pieredzes, kas nenoliedzami ir liecinājušas man, ka es esmu pareizajā vietā. Dievs man ir pavēstījis un iecerējis varenas lietas man piedzīvot, ja es dzīvošu tādu dzīvi, kādu Viņš vēlas, lai es dzīvotu.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es dzīvoju saskaņā ar savu ticību daudzos veidos. Te būs daži no tiem. Kristus mīlēja mazus bērnus un ieteica mums būt vairāk līdzīgiem tiem. Šā iemesla dēļ savā dzīvē, darbā un mājās esmu bērnu sabiedrībā. Viņi man ir lielisks piemērs, un es esmu svētīts pavadīt dienas, redzot pasauli viņu acīm. Vai nu darbā, kur ikdienā es redzu līdz pat simts bērniem, vai mājās ar maniem septiņiem bērniem, mana dzīve ir laimīgāka, esot bērnu ieskautam. Es saprotu, kāpēc Kristus mīlēja, ka ap Viņu bija bērni. Veltot savu dzīvi, lai palīdzētu bērniem, esmu ieguvis patiesu izpratni par manas dzīves jēgu. Esmu bērnu zobārsts. Es neko daudz nezinu par grāmatvedību, bet Dievs ir teicis, ka Viņš var padarīt vājās lietas par stiprām. Mūsu baznīcā es kalpoju par draudzes sekretāru un grāmatvedi. Viņš palīdz un māca mani, lai es apgūtu ko jaunu. Jebkura kalpošanas izpausme mūsu baznīcā tiek veikta bez atalgojuma; un veltīt savu laiku Dievam un vērot, kā Viņš man palīdz, ir patiesa svētība. Es dzīvoju saskaņā ar savu ticību, arī atļaujot reliģijai mani mācīt par to, ka man jābūt atbildīgam par savu dzīvi katru dienu. Tā māca man būt godīgam. Tā māca man, ka visi Dieva bērni ir līdzvērtīgi un ka pret katru no tiem būtu jāizturas vienādi. Tā mani mudina vienmēr mācīties. Tā man māca mēģināt un izmainīt cilvēku dzīves. Tā man māca dalīties ar to, ko Dievs man ir devis. Tā man māca, ka ir jāpūlas dzīvot labu dzīvi, ja vēlies iemantot laimi. Es dzīvoju saskaņā ar ticību, cenšoties darīt to pašu, ko ikviens no mums vēlas, — sasniegt laimi. Daži izvēlas populāras metodes, lai sasniegtu īstermiņa piepildījumu, vai arī izvēlas vieglāko ceļu apsolītas sajūsmas vai atalgojuma dēļ. Citi izvēlas ceļu, kas šķiet visloģiskākais vai pieņemamākais. Taču es dzīvoju saskaņā ar manu ticību, cenšoties izvēlēties tādu ceļu, kādu vēlētos Dievs, zinot, ka Viņš vēlas, lai es būtu patiesi laimīgs. Šā iemesla dēļ es katru dienu daudz smaidu, jo es zinu Dieva ieceri attiecībā uz mani.