mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Sherri Patterson McRae

  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae
  • Sherri McRae

Par mani

Es esmu piecu bērnu māmiņa, man ir trīs puikas un divas meitenes. Četri no maniem bērniem ir dzirdīgi, bet viens no dēliem — nedzirdīgs. Man ir apbrīnojams vīrs, kurš nepārtraukti cenšas mani iepriecināt! Man ir trīs mazbērni, un es drīz kļūšu par vecmāmiņu vēl diviem. Es spēlēju tenisu ar brīnišķīgu sieviešu komandu ALTA biedrībā. Teniss ir viens no maniem iecienītākajiem laika kavēkļiem. Taču jāsaka, ka ģimenes badmintona spēle neko daudz neatpaliek no meiteņu sacensībām tenisā. Vēl man ļoti patīk cept kūkas un izmēģināt jaunas receptes. Man patīk iepriecināt savu ģimeni ar jauniem desertiem. Man ļoti patīk rīkot viesības un gādāt, lai ikviens labi pavadītu laiku. Man patīk mācīt zīmju valodu, pasniedzot savās mājās nodarbības tiem, kuri vēlas iemācīties sazināties ar nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Esmu mormone pa daļai tāpēc, ka piedzimu šajā baznīcā. Es jūtos tik svētīta, ka varēju tikt kristīta astoņu gadu vecumā! Taču patiesībā šajā evaņģēlijā mēs visi esam jaunpievērstie, jo mums visiem jāiegūst pašiem sava liecība par Debesu Tēvu un Jēzu Kristu. Kad lasu Svētos Rakstus vai klausos uzstāšanās baznīcā, mani pārņem siltas jūtas, kas apliecina, ka es sekoju Viņam. Es zinu, ka Debesu Tēvs mīl mūs tikpat stipri kā cilvēkus sendienās. Tas, ka uz Zemes ir mūsdienu pravietis, ir ļoti svarīgs šīs ticības aspekts. Es zinu, ka prezidents Monsons pavēsta mums Debesu Tēva gribu attiecībā uz to, ko mums vajadzētu zināt un darīt. Man tas šķiet tik pašsaprotami! Turklāt, Svētā Gara dāvana, ko saņēmu pēc kristībām, ir lielākā no visām iespējamām dāvanām. Svētais Gars ir mans pastāvīgais pavadonis, kas vada mani, ja vien esmu tā cienīga. Šī dāvana ir nākusi man par lielu svētību, brīdinot, iedrošinot, pacilājot un mudinot uz noteiktu rīcību. Es zinu, ka šī ir Viņa baznīca. Es to zinu, jo sajūtu to ar visu savu sirdi. Es rodu apliecinājumu tam ikreiz, kad apskauju savus bērnus, lūdzu Dievu vai klausos, kā viens no Viņa kalpiem māca kādu patiesu principu. Es mīlu savu ģimeni un zinu, ka mēs varēsim būt kopā mūžīgi, ja vien šīs dzīves laikā izrādīsim paklausību. Lai vai cik ļoti es mīlu savu ģimeni, Debesu Tēvs mīl mūs visus vēl vairāk. Šī sapratne svētī mani, dodot spēku, kas nepieciešams, lai es varētu būt laimīga.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es cenšos dzīvot saskaņā ar savu ticību, mācot evaņģēlija principus savai ģimenei. Es vēlos, lai mani bērni saprastu, ka mūsu Debesu Tēva baušļu ievērošana nevis ierobežo mūs, bet dāvā patiesu laimi un mieru. Ģimenes lūgšanas un kopīgi pavadīts laiks ir mūsu prioritāte. Ejot cauri šīs dzīves pārbaudījumiem un likstām, mūs mierina apziņa, ka mēs nekad neesam vieni un ka mēs varam rast atbildes uz saviem jautājumiem, studējot Svētos Rakstus. Es kalpoju savai draudzei, nodrošinot, lai nepieciešamības gadījumā nedzirdīgajiem baznīcas locekļiem allaž būtu pieejams kāds tulks. Mani ļoti mierina apziņa, ka Tas Kungs ir nodrošinājis ceļu, lai visi Viņa bērni varētu apgūt Viņa evaņģēliju. Man ir liels prieks kalpot tieši šādā veidā, sniedzot citiem iespēju palīdzēt mūsu nedzirdīgajiem brāļiem un māsām.