mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Christopher

  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank

Par mani

Es esmu profesionāls baletdejotājs un baletmeistars. Es pasniedzu baletu jaunajiem topošajiem dejotājiem. Es uzstājos kā profesionāls dejotājs, viesmākslinieks citās profesionālo baletdejotāju trupās daudzviet manā valstī un visapkārt pasaulē. Es esmu precējies ar skaistu, stipru sievieti, mums ir divi brīnišķīgi bērni šeit kopā ar mums un viens, kurš jau ir devies mājās pie mūsu Debesu Tēva. Jēzus Kristus evaņģēlijs manā dzīvē ir patiesa svētība, it īpaši, kad esam zaudējuši bērnu. Es zinu, ka satikšu viņu atkal.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Mani uzaudzināja Baznīcā lieliski, uzticīgi vecāki. Es biju novērsies no Baznīcas uz neilgu laiku. Mana liecība vēl bija vāja, un es domāju, ka mana dzīve būs labāka bez reliģijas. Es drīz vien sapratu, ka bez Dieva klātbūtnes mana dzīve ir tukša, un tāpēc es gribēju un lūdzu pēc kaut kā vairāk. Kādu svētdienu es ierados baznīcā, un mani sagaidīja ar atvērtām, mīlošām rokām ne tikai mani vecāki, bet gandrīz visa draudze. Kas tā bija par lielisku atgriešanos! Man bija iespēja kalpot misijā, kur es patiesi ieguvu vēl stiprāku liecību. Tagad man ir nesatricināma liecība. Es zinu, ka evaņģēlijs ir svētījis manu dzīvi. Man ir stingra liecība par to, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir ikvienam, kurš vēlas uzņemties uz sevis Kristus Vārdu kā sava personīgā Glābēja vārdu. Evaņģēlijs ir patiess, un to es zinu nešauboties.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Gada garumā es katru dienu kopā ar saviem studentiem uzstājos vietējās bērnu slimnīcās un bērnu namos. Man patiesi sagādā prieku dot un dalīties dejošanas talantā ar tiem, kuriem to citādāk nav iespējams izbaudīt. Daudzus gadus man ir bijusi lieliska iespēja strādāt ar jauniem vīriešiem vecumā no 12 līdz 18 vai 19 gadiem. Man sagādā prieku pāris reizes mēnesī apmeklēt ģimenes un vienu no atraitnēm no savas draudzes. Šobrīd man ir iespēja un svētība kalpot kopā ar mūsu brīnišķīgo bīskapu. Katru dienu es cenšos savās rīcībās un attiecībās ar apkārtējiem cilvēkiem līdzināties Kristum.