mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Nadia

  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins

Par mani

Es piedzimu Londonā, kur tiku audzināta, runājot angļu un persiešu valodā. Esmu mantojusi persiešu tradīcijas, kuras tika nostiprinātas un ieaustas manā ikdienas dzīvē caur valodu, ēdienu, mūziku, dzeju un dejām. Es pārcēlos uz Ameriku, lai iegūtu maģistra grādu ģimenes terapijā. Esmu strādājusi par pedagogu, tulku un aizkadra balsi radio, tomēr būt par mammu ir mana patiesā profesija. Neko citu es potenciāli nevarētu sasniegt šajā savas dzīves posmā, kas būtu svarīgāks par manas ģimenes audzināšanu. Esmu sieva un pilna laika mamma trīs lieliskiem bērniem. Es sastādu darāmo darbu sarakstus, kas reti kad tiek izpildīti, bet mani trīs lielākie sasniegumi ir staigājoši, skrienoši un lēkājoši brīnumi. Viens slido, otrs šūpojas, un pēdējais ir vienkārši piemīlīgs, un tas man ir pietiekami labs sasniegums.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Jēzus Kristus pamatmācības iet roku rokā ar persiešu un pakistāņu kultūrām, kurās es uzaugu. Šīs senās kultūras pamats vēsta par to, ko mācīja Kristus, piemēram, morālās tīrības saglabāšanu un ģimeni kā svarīgāko sabiedrības vienību. Mums arī tiek mācīts veidot mūsu mājas par vietu, kur katrs tiek sagaidīts ar siltu mīlestību, jūtas pieņemts, pasargāts, mīlēts un vajadzīgs. Baznīcas mācības nav jaunas, tās sakņojas senās tradīcijās, ko esmu mantojusi. Es izjūtu īpašu saikni ar savu kultūras un garīgo mantojumu, kad mācos par Kristus dzīvi un Viņa mācībām. Kad sākumā satiku misionārus, baznīcas mācības par morāli šķita man pazīstamas. Es uzzināju, ka Dievs ir mans Mūžīgais Tēvs, ka Viņš pazīst un mīl mani, kā vecāks mīl savu bērnu. Es uzzināju, ka dzīvei ir jēga un mērķis. Man bija diezgan pieredžu, kas mani virzīja. Lēmumu — pievienoties baznīcai — es pieņēmu, balstoties uz iekšēju saikni, ko sajutu pret mācībām, kas atbalsojās manī. Es izveidoju personīgas attiecības ar Dievu un sajutu mieru un skaidrību Kristus mācībās. Es uzzināju un sapratu, ka Kristus nav tikai labs cilvēks vai pravietis, bet gan dievišķa būtne, kas spēlē nozīmīgu lomu manā dzīvē. Es mudinu katru, kas meklē patiesību, tikties ar misionāriem, lasīt un pārdomāt Svētos Rakstus, un lūgt Dievu, vai tas, ko viņi māca, ir patiess. Tā darot, esmu pilnībā mainījusies un guvusi mieru, cerību, skaidrību un laimi manā dzīvē.

Personīgie stāsti

Kā mēs varam radīt lielāku saskaņu savās mājās?

Man šķiet ļoti vērtīgs šis citāts no „Ģimene — Vēstījums pasaulei”: „Veiksmīgas laulības un ģimenes tiek nodibinātas un saglabātas, ja tās balstās uz tādiem principiem kā ticība, lūgšana, grēku nožēlošana, piedošana, cieņa, mīlestība, līdzjūtība, darbs un veselīga atpūta.” Vecāka loma mudina mani mēģināt kļūt par labāku cilvēku, un, zinot, ka mani bērni vēro katru manu rīcību, es jūtos iedrošināta dzīvot saskaņā ar savu ticību. Bērni bieži vien var paaugstināt trokšņa līmeni mājās līdz rekordaugstam līmenim, ko pavada čīkstēšanas, kliegšanas un brēkšanas izvirdumi. Tomēr laika atlicināšana ikdienas kopīgai ģimenes lūgšanai un Svēto Rakstu studēšanai un kopīga baznīcas apmeklēšana katru nedēļu atjauno mieru mūsu mājās.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Mana ticība ir balstīta uz Jēzus Kristus mācībām, tādējādi es pūlos (uzsvars uz „pūlos”) kļūt par labāku cilvēku, mācoties no Viņa dzīves un mēģinot rīkoties tā, kā Viņš būtu rīkojies jebkurā situācijā. Man ir bijusi iespēja būt par brīvprātīgo mūsu baznīcas kopienā, no stundu mācīšanas un diriģēšanas līdz radošu pasākumu organizēšanai. Man arī bija iespēja 18 mēnešus būt par pilna laika misionāri Skotijā.