mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Matthieu

  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar

Par mani

Ģimene: Es apprecēju savu sapņu meiteni, un, kopš satikāmies, mēs tikām svētīti ar neticami stiprām attiecībām. Šīs attiecības droši vien raksturo mani vislabāk, tieši uzreiz pēc manām attiecībām ar Dievu. Es tās noteikti vērtēju visaugstāk. Mēs esam laimīgi vecāki trīs bērniem, vecumā no pieciem līdz desmit gadiem. Mums ļoti patīk būt ar viņiem, uzmanīgi vērojot viņu izaugsmi, izsakot komplimentus par viņu daudzveidīgajiem un acīmredzamajiem talantiem vai spēlējot ar viņiem muļķīgas, taču attiecības stiprinošas spēles. Šķiet, ka viņiem ir iedzimta dievišķības dzirksts, vismaz tā liekas vairumā gadījumu... Darbs: Esmu partneris uzņēmumā, kas konsultē mazus, specializētus veikalus. Par konsultantu strādāju 12 gadus, palīdzot uzņēmumiem izstrādāt risku pārvaldības stratēģiju, ieviest datu drošības pārvaldes sistēmu vai izveidot biznesa nepārtrauktības plānu. Tas skan briesmīgi, taču man tas patiešām patīk, un tas ir labāk nekā izklausās. Man patīk palīdzēt visa veida lietderīgām organizācijām, sākot ar lieliem un stabiliem uzņēmumiem līdz maziem vietējiem ražotājiem un visām citām, kas pa vidu. Esmu ieguvis zināmu atzinību un kļuvis atpazīstamāks biznesa aprindās pēc tam, kad pirms dažiem gadiem sarakstīju godalgu ieguvušu grāmatu par biznesa nepārtrauktības plānošanu. No citas puses: Piepildot savu bērnības sapni, 2009. gadā es nokārtoju kalnos kāpšanas instruktora sertifikātu un izbaudu klinšu un ledus klinšu iekarošanu, kalnu pārgājienus un slēpošanu. Atrašanās kalnos dod man personīgās brīvības sajūtu, remdē sāpes, kuras pastāvīgi sagādā mūsu modernais dzīvesveids, un savieno mani ar manu dievišķo pusi, ko daba, šķiet, vienmēr pamodina cilvēkā. Man sagādā prieku dzejas, īsu stāstu, personīgās dienasgrāmatas, eseju un dažādu citu lietu rakstīšana, kas palīdz sakārtot domu virpuli, kas bieži griežas manā galvā. Es arī lasu lekcijas par riska pārvaldību divās universitātēs, smeļoties idejas no savas kalnu pieredzes, lai sniegtu ieskatu biznesa pasaulē. Iespēja dalīties pieredzē ar aizrautīgiem skolēniem man ir viena no vērtīgākajām pieredzēm, kāda vien var būt.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es izvēlējos būt par mormoni, jo ticu mormoņu baznīcas principiem un standartiem, kas sludina Dieva prātu un gribu, un es ticu, ka baznīca ir tieši tāda, kā teikts tās nosaukumā — Jēzus Kristus Baznīca. Es ticu, ka vīrs, ko mormoņi uzskata par pravieti, patiesi, ir Dieva vārda paudējs uz Zemes. Es izvēlējos būt par mormoni, lai gan dzīvoju valstī, kur šī reliģija vēl joprojām cieš no nepareiziem priekšstatiem un pārpratumiem, kas izpaužas publiska viedokļa veidā. Mani vecāki uzauga, būdami citas baznīcas locekļi, un izvēlējās pievienoties mormoņu baznīcai pēc rūpīgas izpētes un garīga apliecinājuma saņemšanas. Es esmu viņiem pateicīgs, ka viņi man nodeva mācības, pēc kurām paši dzīvoja. Tomēr viņi nevarēja man nodot savas personīgās liecības un pārliecību. Uz tā pamata, ko viņa man deva, es izveidoju pats savu viedokli un meklēju savu garīgo apstiprinājumu.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Man būt par mormoni ir kas vairāk nekā tikai svētdienas hobijs. Tas ir vairāk nekā dzīvesveids. Tas, šķiet, ir ieaudies katrā manas dzīves auduma aspektā, nedalāmi savijies ar katru tā šķiedru. Tomēr esmu atvērts citām reliģijām. Daudzi no maniem draugiem pieder citām reliģijām vai ir ateisti, un tas ir iedvesmojoši — dalīties mūsu domās un pārliecībā. Kalpojot baznīcā, es cenšos pavadīt daudz laika ar jaunatni, jo īpaši nodarbojoties ar kalnos kāpšanu, dodoties pārgājienos vai mēģinot viņus sagatavot nākotnes izaicinājumiem. Tas, ka esmu mormonis, liek man iesaistīties rūpēs par citiem, sniedzoties pēc tiem, kam kaut kas trūkst, veidot noturīgas attiecības un savīt visu iepriekšminēto ar ikdienas ieradumiem (līdztekus lūgšanām un Svēto Rakstu lasīšanai). Esmu ļoti atklāts par saviem reliģiskajiem uzskatiem, neskatoties uz to, ka dzīvoju valstī, kur reliģija tiek uzskatīta par ļoti privātu lietu. Es cenšos nebūt uzbāzīgs, bet esmu sapratis, ka vairums cilvēku ir samērā ziņkārīgi par to, kas tevi padara par to, kas esi, jo īpaši attiecībā uz reliģijas jautājumiem.