mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Marco

  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini
  • Marco Petrollini

Par mani

Dzīve ir lieliska pieredze, kad ņemat no tās labāko! Man bija tā svētība apprecēties ar lielisku sievieti. Esmu tēvs četriem bērniem. Man patīk pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni. Arhitektūru es studēju Romā, un tagad es strādāju par celtniecības projektu vadītāju. Man patīk darīt daudzas lietas, kas dara mani aizņemtu un no kurām es varu daudz mācīties. Es esmu dravnieks, man patīk kopt augļu dārzu un ēst tā augļus! Man patīk daba, patiesībā, mana māja atrodas birzs vidū. Man patīk nodarboties ar sportu, it īpaši ar futbolu un basketbolu, un man garšo labs itāļu ēdiens.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es kļuvu par šīs Baznīcas locekli 19 gadu vecumā, jau zinādams par šo ticību vairāk nekā 15 gadus. Mana mamma maniem brāļiem un māsām, un man jau no dzimšanas mācīja atjaunotā evaņģēlija principus, un mēs visi, kad vēl bijām mazi bērni, saņēmām drošu liecību par tā patiesumu. Neskatoties uz to, ka pirms pievēršanās ticībai es izgāju cauri vairākiem pārbaudījumiem, šodien esmu pateicīgs par visām grūtībām, kuras ir stiprinājušas manu ticību Kungam Jēzum Kristum, un par zināšanām par Viņa atjaunoto Baznīcu. Kad nolēmu koncentrēties uz Dievu savā dzīvē, es sāku saskatīt brīnišķīgus veidus, kādos Dievs svētī katru tās aspektu. Piedzimstot Itālijā par katoli, es zināju, ka Bībele ir Dieva vārds; es esmu mormonis, jo es zinu, ka arī Mormona Grāmata ir Dieva vārds un ka Džozefs Smits bija patiess Dieva pravietis, kurš tika aicināts gandrīz pirms 200 gadiem, lai atjaunotu Baznīcu, kuru pats Kristus bija izveidojis laikā, kad Viņš dzīvoja uz Zemes.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es dzīvoju atbilstoši savai ticībai, cenšoties katrā savas dzīves situācijā pēc iespējas labāk pielietot evaņģēlija principus. Mīlēt Dievu nozīmē ievērot Viņa likumus. Jēzus mācīja vienkāršu likumu: mīliet cits citu. Es cenšos izrādīt Dievam savu mīlestību, mīlot apkārtējos cilvēkus. Evaņģēlijs ir vienkāršs: smaids, palīdzība tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, mierinājums nomāktajiem, ieklausīšanās tajos, kas nav uzklausīti, un vientuļo apmeklēšana. Es arī cenšos savā sirdī uzturēt nepārtrauktu lūgšanu, lai es varētu atpazīt un sekot Svētā Gara čukstiem. Šīs ir dažas no vienkāršajām lietām, kurām manā dzīvē ir liela nozīme.