mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Luis

  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro

Par mani

Man patīk katru dienu apgūt ko jaunu. Dzīve ir aizraujoša, ja to katru dienu uztver kā izaicinājumu un piedzīvojumu. Man patīk lasīt, klausīties un skatīties visu, kas, manuprāt, palīdz manai izaugsmei. Man arī patīk skatīties filmas un doties uz kino kopā ar savu ģimeni. Tas noteikti ir mans mīļākais brīvā laika pavadīšanas veids! Es piedzimu un uzaugu Santodomingo, Dominikānas Republikā (Karību reģionā), un es pelnu iztiku ar to, ko man patīk darīt vislabāk, — es attīstu zīmolus! Es esmu reklāmas projektu vadītājs un sabiedrisko attiecību speciālists. Man patīk palīdzēt uzņēmumiem un kompānijām formulēt savu vēstījumu un efektīvi to paust saviem klientiem. Turklāt es vienmēr meklēju jaunas idejas, kā attīstīt jaunus uzņēmumus — gan savām, gan citu vajadzībām. Es esmu divu brīnišķīgu bērnu tēvs un vīrs savai labākajai draudzenei, padomniecei un pāriniecei (kas ir mana dzīves mīlestība). Ģimene ir manas dzīves labākā sastāvdaļa. Tā piešķir manai dzīvei mērķi un nozīmi. Interesanti, ka bērnībā es vienreiz sev vaicāju: „Kāpēc visi cilvēki dara to pašu ko citi? Cilvēki apprecas, rada un audzina bērnus. Visi dara vienu un to pašu!” Bērnībā mēs to neizprotam. Tad pieaugot, mēs saprotam. Cik laimīgs es esmu, ka varu darīt to pašu, ko dara citi!

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Par Baznīcu es uzzināju savā bērnībā. Mana vecāmāte no tēva puses ir bijusi Baznīcas locekle vēl pirms manas piedzimšanas. Viņa bija tā, kas iepazīstināja mani ar Baznīcu, tās mācībām un principiem. Es atceros, ka viņa man mācīja par to, ka ģimenes var būt kopā mūžīgi. Tieši šī mācība mani visvairāk mudināja apgūt ko vairāk un galu galā kristīties. Tas notika 13 gadu vecumā, kādā no mūsu brīvdienu braucieniem uz Ņujorku. Tur man radās iespēja apmeklēt Baznīcu un sajust draudzes locekļu mīlestību. Es jutos kā ģimenes locekļu vidū, un pārējais jau ir vēsture. Esmu ļoti pateicīgs par to, ka varu zināt par Jēzu Kristu un Viņa mācībām. Dievs man ir devis tik daudz, un es zinu, ka principi, kurus esmu apguvis, ir patiesi; dzīvojot saskaņā ar tiem, esmu ticis svētīts visās savas dzīves jomās.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Divus gadus es kalpoju misijā Kostarikā. Man arī ir bijusi iespēja kalpot, pildot dažādus pienākumus Baznīcā, — būt par skolotāju, jauniešu organizāciju vadītāju, koordinatoru evaņģēlija sludināšanā u.c. Pašlaik es esmu mūsu bīskapijas bīskaps. Šo darbu var paveikt tikai tad, ja no visas sirds centies būt paklausīgs Dievam un mīli citus. Es neesmu ideāls cilvēks, taču katru dienu es cenšos līdzināties Kristum, pildot Viņa gribu, nevis savējo. Ar Viņa palīdzību es to varu paveikt, katru dienu pieliekot nelielas pūles. Visvairāk man laikam patīk iespēja tuvāk iepazīt savus brāļus un māsas un uzzināt, kā viņus vest pie Jēzus Kristus, lai Viņš varētu viņus stiprināt un palīdzēt to izaugsmē.