mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Kevin

  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone

Par mani

Es neesmu kaut kāds vidusmēra mormonis. Savā draudzē esmu pazīstams kā garais vīrs ar garajiem matiem, kurš, ejot uz baznīcu, uzliek tauriņu un uzvelk sandales — esmu tāda, kā dīvaina mormoņa un hipija kombinācija. Es sāku nēsāt sandales, kad trīs gadus strādāju par Kolorādo un „Green Rivers” upju gidu. Tagad es tikai tās vien nēsāju, ja vien neskrienu vai nebraucu ar velosipēdu. Ar tauriņiem es aizrāvos pusaudža gados, meklējot kaut ko unikālu, ko vilkt uz baznīcu, un tas kļuva par tādu kā ieradumu. Un mati — tie vienkārši aug, lai arī ko es darītu. Pašlaik galvenais manā dzīvē ir būt par vīru un labu partneri sievai, ar kuru mēs esam labākie draugi, par tēvu divām pusaudžu meitām un dēlam, kurš drīz kļūs par pusaudzi (šogad arī apmaiņas studentam no Krievijas), mācīt bioloģiju nelielā universitātē un gatavoties dzelzs vīru triatlona sacensībām, kas notiks nākamvasar. Dažkārt es jūtos tā, ka vienkārši izmisīgi cenšos tikt galā ar visu, kas dzīvē jāpaveic. Tomēr ir arī prieka brīži, kad varu iet pastaigāties ar savu sievu, redzēt, kā mani bērni apgūst kādu svarīgu mācību, vai saņemt komplimentu no studenta par manis sniegto palīdzību. Tas ir tas, kas man palīdz turpināt iesākto. Vēl viena lieta, kas atjauno manu fizisko un garīgo spēku, ir mūsu ikgadējās brīvdienas brīvā dabā. Man ļoti patīk doties ar ģimeni un draugiem izbraucienos pa upi, kur nav civilizācijas vai mobilo telefonu četras, piecas dienas, kā arī nonākt vectēva būdā, kurā nav televīzijas un interneta. Tā ir īstā dzīve!

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es esmu mormonis, jo evaņģēlija doktrīnas, ko māca Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, ir loģiskas un saskanīgas. Es esmu zinātnieks, un, kad es par kaut ko domāju, lai arī cik ļoti es pūlētos, es nespēju mainīt šo savu domāšanas veidu. Esmu daudz domājis par šo Baznīcu un tās mācībām un saredzu jēgu tajā, ka Dievam bija pravieši uz Zemes ne tikai sendienās Tuvajos Austrumos, bet arī citos laikos un vietās, ieskaitot mūsdienas. Man ir skaidrs, ka, ja Dievs uzsver to, cik svarīga ir laulība šeit, uz Zemes, Viņš nodrošinās ceļu, lai šīs attiecības turpinātos arī Debesīs. Man šķiet loģiski, ka Dievs iecerēja, ka mēs uz Zemes varētu būt vecāki un līdz ar to spētu labāk saprast Viņu un Viņa plānu mums. Man ir skaidrs, ka Jēzum Kristum bija jāizpērk mūsu grēki, lai apmierinātu taisnības prasības un lai mūsu kļūdas varētu tikt dzēstas caur Viņa labvēlību. Runājot daudz personīgāk, es esmu mormonis arī tādēļ, ka tas palīdz man kļūt par labāku cilvēku. Daudzi, ar kuriem kopā strādāju, nav ticīgi, daži pat neslēpj savu naidu pret reliģiju. Šis izaicinājums liek man daudz domāt par savu reliģiju un to, cik ļoti tā ir saistīta ar to, kas es esmu un ko daru. Es zinu, ka šis evaņģēlijs ir patiess, jo esmu laimīgāks, kad dzīvoju pēc tā mācībām. Šī Baznīca mani dara par labāku vīru un tēvu, kā arī par garīgi, emocionāli un fiziski veselīgāku cilvēku.

Personīgie stāsti

Kura no Glābēja mācībām ir ietekmējusi tevi un tavu dzīvi?

Glābēja vārdi no Mateja evaņģēlija 25:40: „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” — nepārtraukti turpina ietekmēt manu dzīvi. Dažreiz pirmais, ko vēlos darīt, ir tiesāt citus, bet tad šie vārdi man atgādina, ka mēs visi esam mīlošā Debesu Tēva bērni un Viņš vēlas, lai katram no mums veicas, un mans pienākums ir atrast veidus, kā uzmundrināt un palīdzēt ikvienam, ko satieku, sākot ar mājām, kur jābūt gatavam palīdzēt savai sievai un bērniem, pat ja esmu noguris un labprātāk darītu citas lietas, un beidzot ar jebkuru saskarsmi ar cilvēkiem vai nu darbā, vai kalpojot, vai kādu nejauši sastopot. Tu nekad nevari zināt, kad smaids, laipns vārds vai rīcība dod kādam tik vajadzīgo cerību un palīdzību!

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es priecājos par to, kā esmu mainījies, dzīvojot pēc šī evaņģēlija. Kā es minēju iepriekš, šī Baznīca un tās mācības ir neatņemama sastāvdaļa manā ikdienas dzīvē. Šis evaņģēlijs uzsver nepieciešamību katram no mums nepārtraukti strādāt pie sevis pilnveidošanas, pūloties un paļaujoties uz citiem cilvēkiem un mūsu Glābēju. Es jūtu, ka dzīvoju saskaņā ar savu ticību ne tikai tad, kad esmu baznīcā, lūdzu vai lasu Svētos Rakstus, bet arī tad, kad strādāju pie kāda projekta ar saviem bērniem, skrienu, palīdzu kādam studentam tikt galā ar sarežģītu problēmu vai mājās mazgāju traukus. Tas viss man palīdz attīstīt tādas īpašības kā žēlsirdība, godīgums un pacietība, kas ir nepieciešamas, lai es būtu pilnīgs, kā ir mans Tēvs Debesīs un Jēzus Kristus. Tāpat es attīstu svarīgas īpašības, kad ļauju citiem man palīdzēt vai lūdzu pēc dievišķās palīdzības, lai pārvarētu savus trūkumus. Tas var šķist paradoksāli, ka, lai mēs kļūtu perfekti, ir svarīgi lūgt palīdzību, bet esmu redzējis, ka lūgšana Debesu Tēvam pēc palīdzības un tās saņemšana caur citu cilvēku kalpošanu rada abpusēju pazemību un ticību, un tas katru no mums un pasauli padara labāku.