mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Ken

  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber
  • Kenneth Barber

Par mani

Mans darbs man sniedz iespēju apskatīt it visu Īrijas salu. Tas man patīk visvairāk. Skaista zeme un tādi laikapstākļi, kad vienas dienas laikā ir iespējams pieredzēt visus četrus gadalaikus. Man ļoti patīk pastaigas kalnos, un savu sievu es satiku kalnos kāpšanas instruktoru nodarbībās. Tagad mēs esam divi, plus trīs bērni un divi mazbērni. Man ļoti patīk būt par tēvu un vectēvu.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es vienmēr esmu meklējis patiesību un dzīves jēgu vai mērķi. Pēc ilgiem meklēšanas gadiem, lasot Bībeli un mācoties par citām baznīcām un reliģijām, es nonācu pie secinājuma, ka nepastāv tāda baznīca, kas pārstāvētu Jēzus Kristus mācības, par kurām es biju lasījis Bībelē. Tā es nolēmu nepievienoties nevienai baznīcai, bet audzināt savus bērnus pēc tā, kas pēc manas izpratnes bija pareizs Bībelē. Man arī šķita, ka dzeršana vai smēķēšana nesniedz man nekādu labumu un nerāda labu piemēru maniem bērniem, un es nolēmu, ka kopš 1989. gada 1. janvāra es vairs nekad nedzeršu un nesmēķēšu. 1989. gada 6. janvārī pie manām durvīm pieklauvēja divi misionāri no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas. Mana sieva uzaicināja viņus aprunāties ar mani, jo pie manis gana bieži ciemojās cilvēki no citām baznīcām. Es nekad iepriekš nebiju dzirdējis par šo baznīcu. Mēs runājām aptuveni stundu, un viņi man iedeva Mormona Grāmatas eksemplāru un lūdza to lasīt un lūgt, lai es varētu uzzināt, vai tā ir patiesa. Tad viņi jautāja, kad viņi varētu atgriezties mani apciemot, bet es atbildēju, ka viņi to nevarēs darīt, taču, ja man viņi būs nepieciešami, es pats viņus uzmeklēšu. Tiklīdz viņi aizgāja, es sāku lasīt Mormona Grāmatu. Lasot es sajutu piepildījumu, un es zināju, ka Mormona Grāmata ir Dieva vārds un ka tā ir mozaīkas trūkstošais gabaliņš, ko es biju meklējis. Es atradu patieso Jēzus Kristus baznīcu uz Zemes. Taču es gribēju darīt tā, kā to man bija lūguši misionāri, un tā es nometos ceļos, lūdzu un vaicāju Dievam Viņa Dēla vārdā, vai Mormona Grāmata ir patiesa, un es saņēmu spēcīgu liecību par to, ka tā ir Dieva vārds. Es lūdzu par to, lai misionāri atgrieztos, un nākamajā dienā viņi atgriezās. 1989. gada 26. janvārī es tiku kristīts, un tas ir labākais lēmums, kādu es jebkad dzīvē esmu pieņēmis.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Mana ticība Jēzum Kristum man ir ļoti svarīga. Gan baznīcā, gan apkārtējā sabiedrībā es izpalīdzu kalpošanas projektos. Pateicoties tam, es uzzināju, ka Jēzus mācības ir patiesas. Palīdzot tiem, kam tas ir vajadzīgs, es rodu lielu laimi un prieku, tāpat es atklāju, ka, palīdzot citiem, es spēju koncentrēties uz to, kas dzīvē ir pats svarīgākais. Šo mācību es arī apguvu, pateicoties piemēram, ko sniedza manas tantes, kuras pēc manu vecāku nāves rūpējās par mūsu ģimeni. Mūsu ģimenē bija seši bērni, vecumā no 2 līdz 16 gadiem, un manas tantes upurēja savu dzīvi, mūs audzinot un saglabājot kopā kā ģimeni. Tas nebija viegli, jo tajā laikā viņas nebija precējušās un viņām bija pāri 40 gadiem. Pirms viņu nāves, mums ar brāli bija iespēja viņām pateikties par to, ko viņas bija upurējušas, taču viņas atbildēja, ka neko nebija ziedojušas, tikai visu ieguvušas. Man viņas bija patiess paraugs — Kristus mīlestībai un ziedošanās vēlmei citu labā.