mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Jeremy

  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick

Par mani

Kopš 13 gadu vecuma es nodarbojos ar datoru programmēšanu, tāpēc jau no agra vecuma es skaidri zināju, ko es dzīvē vēlos darīt. Lai gan tehnika ir attīstījusies gandrīz katrā iespējamā veidā, programmatūras princips pēdējo 45 gadu laikā nav daudz mainījies. Es esmu spēlējis mūzikas instrumentus ilgāk par šo laiku: klavieres, čellu, akordeonu. Un arī kopš digitālo līdzekļu parādīšanās, man ir ļoti iepatikusies fotografēšana. Mēs ar sievu esam uzaudzinājuši 5 bērnus, un viņi ir kļuvuši par inženieriem, māksliniekiem un medmāsiņu! Trīs bērni ir precējušies, šobrīd mums ir divi mazbērni. Mūsu pieaugošā vairāku paaudžu ģimene sniedz mums ļoti lielu prieku. Uz pāris gadiem es biju aizvedis savu ģimeni dzīvot uz Franciju, un lielākā ģimenes daļa runā franču valodā, kā arī pēc tam viņi ir pavadījuši kādu laiku, dzīvojot franču valodā runājošās valstīs.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es satiku mormoņu misionārus Londonā, kad tur biju students. Es uzzināju par viņu ticību un piedzīvoju vairākas personiskās pieredzes, kas man palīdzēja saprast, ka Jēzus Kristus bija ne vien lielisks skolotājs, bet arī to, ka Viņš paveica kaut ko patiesi vienreizēju manis dēļ, kas šajā dzīvē ļauj pielietot ticību, cerību un mīlestību. Caur Svēto Garu es sajutu Dieva mīlestību pret mani. Pēc daudzu mēnešu rūpīgiem apsvērumiem, es arī atklāju, ka mīlu cilvēkus, viņu atvērtību un apbrīnojamās ģimenes vērtības. Es vēlējos būt daļa no tā. Un kopš tā laika es esmu bijis. Es apprecējos ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekli un audzināju savus bērnus tā, lai viņi iegūtu tādu pašu ticību Jēzum Kristum.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Katru dienu lasot iedvesmas pilnos Svētos Rakstus un lūdzot, es cenšos noskaņot sevi, lai es sajustu Dieva Garu. Šis paradums sniedz garīgu izpratni, kas man palīdz palūkoties ārpus savas mazās datora pasaules, kurā es pastāvīgi strādāju. Dzīve baznīcā sniedz man daudzas iespējas palīdzēt un kalpot citiem, tas savukārt man palīdz saskatīt savus izaicinājumus. Man patīk palīdzēt cilvēkiem rast risinājumus problēmām, apvienojot praktisko palīdzību ar ticības pielietojumu Jēzum Kristum. Pateicoties Viņam, mēs spējam un varam mainīties. Kā lielākajai Baznīcas vīriešu daļai, man ir dota priesterība, es varu kalpot savai ģimenei, un tas sniedz papildus nozīmi vīra, tēva un vectēva pienākumiem.