mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Jason

  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter
  • Jason Slatter

Par mani

Mani sauc Džeisons. Es esmu vīrs un tēvs pieciem brīnišķīgiem bērniem. Es esmu starptautisks nodokļu advokāts, un nesen es atteicos no savas karjeras radītās drošības, lai uzsāktu pats savu biznesu, pārceļoties ar visu ģimeni pāri visai valstij un uz franšīzes pamata atverot Roka skolu. Man patīk mūzika, un man patīk vērot, kādu mainoša ietekme mūzikai var būt uz bērnu. Manas dzīves visbūtiskākās daļas un tās daļas, kas mani patiesi raksturo, ir mana ģimene un mana ticība.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Lai gan es uzaugu, būdams Baznīcas loceklis, es nejutos patiesi pievērsts līdz brīdim, kad kļuvu daudz vecāks. Es esmu tāda veida cilvēks, kuram nepieciešams, lai manu ticību noteiktu personīgas pieredzes un domas, un tas ir novedis mani līdz patiesai evaņģēlija pieņemšanai savā dzīvē vēlāk, nekā to vajadzētu. Jo vecāks es kļūstu, jo vairāk es esmu patiesi pateicīgs par evaņģēliju un savu ticību. Es esmu pateicīgs par zināšanām, ka es esmu mīloša Debesu Tēva dēls un ka caur mūsu Glābēju es varu pārvarēt visas savas nepilnības, pasaulīgās grūtības un izaicinājumus. Es zinu, ka, tiecoties dzīvot saskaņā ar evaņģēlija patiesībām, mana ģimene un es būsim mūžīgi kopā. Apsolījums par mūžīgām ģimenēm ir lielākā svētība un mierinājums manā dzīvē.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Viena no lielākajām svētībām, kuru saņemu, būdams Baznīcas loceklis, ir iespēja tikt iesaistītam tik brīnišķīgā cilvēku kopienā, kuri tic tam pašam, kam es. Pēdējo piecpadsmit gadu laikā mana ģimene un es esam dzīvojuši daudzās bīskapijās, un katra no tām ir bijusi mums ārkārtīgi liela svētība. Es esmu atklājis, ka, jo vairāk es kalpoju savas bīskapijas locekļiem, jo vairāk ir svētīta mana dzīve. Man patīk kalpot Baznīcā, un pašlaik es esmu skolotājs savā bīskapijā. Pagātnē es esmu veicis lielu darbu Baznīcas jaunatnes organizācijā.