mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Jane

  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson

Par mani

Līdzīgi daudzām sievietēm, es cenšos aktīvi apvienot daudzas lietas tā jau pilnajā dzīves grafikā. Es esmu aizņemta mamma. Man arī ļoti patīk ceļot, kopt dārzu, gatavot ēdienu un būt par brīvprātīgo savu bērnu skolā. Daudzus gadus esmu pavadījusi, strādājot par žurnālisti „ABC News” Losandželosā un „CBS News” Ņujorkā. Šobrīd es strādāju nepilnu darba dienu par radio programmu vadītāju.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es esmu mormone, jo es mīlu To Kungu Jēzu Kristu. Un, kad es izrādu savu ticību Viņam, es tieku svētīta ar Svēto Garu. Mana Baznīca iedvesmo mani, stiprina un motivē mani BŪT labai un DARĪT labu. Pirmie evaņģēlija principi un priekšraksti ir vienkārši: ticība, grēku nožēlošana, kristīšana un Svētā Gara dāvanas saņemšana. Es kļūstu spēcīgāka, kad paklausu baušļiem, mēģinu saprast Tā Kunga gribu savā dzīvē, rūpējos par savu ticību un nožēloju savas kļūdas. Un mana ģimene un cilvēki man apkārt tiek pacilāti un stiprināti, kad es dalos ar savām personīgi saņemtajām svētībām. Evaņģēlijs ir milzīga dāvana manā dzīvē — un es to augstu vērtēju.

Personīgie stāsti

Lūdzu, paskaidro lūgšanas nozīmi savā dzīvē.

Es jūtos tuvāk Debesu Tēvam un sajūtu Viņa ietekmi savā dzīvē, kad lūdzu Dievu. Ja ir viena lieta, ko esmu iemācījusies, tad tā ir šī: Dievs pazīst mūs, mīl mūs un gaida, kad varēs mums palīdzēt. Kad es lūdzu, es iztēlojos sevi noliekam Viņa priekšā visas savas rūpes un problēmas. Savā prātā es dalos ar Viņu visā un dziļā pazemībā lūdzu Viņam man palīdzēt. Un galu galā, izrādot savu ticību, es jūtu maigus mudinājumus, čukstus no Svētā Gara — un es saņemu tās atbildes, kuras meklēju. Lūgšana ir mans „glābšanas riņķis”. Tā ir viena no vissvarīgākajām sastāvdaļām manā ticībā. Viņš atbildēs, ja mēs vaicāsim. Man nav šaubu. Tāds ir Dieva solījums ikkatram no mums un nepārspējama svētība.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Mana ticība man ir ļoti nozīmīga. Patiesībā man un manai ģimenei evaņģēlijs ir vissvarīgākais. Es esmu motivēta kļūt par labāku cilvēku, pateicoties Jēzus Kristus evaņģēlijam. Kopā ar savu vīru mēs cenšamies saviem bērniem mācīt būt laipniem, līdzjūtīgiem, cēlsirdīgiem un mīlošiem. Mēs kopīgi ģimenē lūdzam un mācāmies par Jēzu Kristu, lasot Svētos Rakstus un stāstot dažādus stāstus no Bībeles. Katru pirmdienas vakaru mums ir ģimenei veltīts vakars, kura laikā mēs runājam par ticību un kalpošanu, kā tikt galā ar grūtiem uzdevumiem savā dzīvē un kā izveidot labu raksturu. Katru svētdienu es mācu vienkāršas, skaistas Baznīcas dziesmas apmēram sešdesmit pieciem bērniem no mūsu draudzes. Es esmu pateicīga, ka varu to izbaudīt, kā arī pateicīga par iespēju sajust Svēto Garu un dalīties savā liecībā caur mūziku.