mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Henriette

  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch
  • Henriette Lersch

Par mani

Es piedzimu Vācijā un uzaugu Vīnē, Austrijā. Maniem vecākiem ļoti patīk māksla un mūzika, tā mani iepazīstināja ar vijoļu izgatavošanu, un man tā patīk kopš laika, kad es sāku ar to nodarboties 20 gadu vecumā. Vijoļu izgatavošana mani aizveda uz Itāliju, Vāciju, Nīderlandi un Ņujorku. Man ir pāris jautri māsasdēli un apburoša māsasmeita, un man patīk strādāt pie savas brīnišķīgās tantes reputācijas… Man patīk klausīties koncertus, doties pārgājienos, braukt ar riteni Vīnē, pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem, izklaidēties Vīnes kafejnīcās, atpūsties un stundām ilgi filozofēt.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es piedzimu vecākiem, kuri laikā, kad tika kristīti, bija iedvesmoti no Baznīcas locekļiem, kuri ļoti centās dzīvot pēc savas ticības. Šādi arī dzīvo mani vecāki. Evaņģēlijam mūsu ģimenē bija liela nozīme, tā bija realitāte un sniedza mums daudz spēka. Kad tēvs pirms manas astotās dzimšanas dienas vaicāja, vai es vēlos kristīties, es biju pārsteigta par viņa jautājumu, jo es vienmēr esmu jutusi, ka kristības ir laba lieta, un es jutu Debesu Tēva ietekmi un to, kā evaņģēlijs darbojās manā dzīvē, tad, protams, ka es gribēju kristīties. Kad bija pagājuši mani agrie pusaudžu gadi, kuru laikā es ieguvu bagātīgu garīgu devumu un pieredzi, sekoja svarīgs, bet skeptisks manas dzīves posms. Man bija 20 gadu, kad es atkal nolēmu to, ka dzīve evaņģēlijā ir dzīve, ko vēlos. Es ticu Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai. Evaņģēlijs man palīdz koncentrēties uz svarīgām lietām un tās izvirzīt savā dzīvē.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

I try to help the children feel, that Heavenly Father and Jesus Christ live and exist, and are interested in them and love them. Savā draudzē es darbojos bērnu organizācijā. Kopā ar citiem Baznīcas locekļiem mēs organizējam svētdienas nodarbības bērniem. Mēs cenšamies radīt tādu vidi, kurā bērni var mācīties par viņu attiecībām ar Dievu un Dieva attiecībām ar viņiem. Es cenšos palīdzēt bērniem sajust to, ka Debesu Tēvs un Jēzus Kristus dzīvo un pastāv, interesējas par viņiem un mīl. Savā studijā es organizēju koncertus un izstādes. Draugi un tuvinieki gūst iespēju dalīties un priecāties par saviem talantiem draudzīgā vidē, kur ikviens ir gaidīts. Es ceru piešķirt apkārtējai videi dažādību un dzīvīgumu, kā arī iespēju cilvēkiem, kuri dzīvo manā rajonā, citam citu iepazīt.