mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Helmut

  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra

Par mani

Jau agrā bērnībā, uzaugot Vīnē un esot kopā ar manu tēvu, kurš strādāja teātrī, es saskāros ar kultūru un mākslu jau agrā bērnībā. Es vienmēr esmu interesējies par literatūru, teātri un tēlotājmākslu, kā arī jebkāda veida labu mūziku. Es mīlu ceļot, un mans darbs ir lielisks mūzikas un ceļošanas savienojums, jo es nodarbojos ar koncertu plānošanu ceļojošajiem ansambļiem Austrijā un kaimiņvalstīs. Man tas ir liels gandarījums, ka varu radīt citiem neaizmirstamas pieredzes. Kad man ir kāds brīvs brīdis, es nodarbojos ar skriešanu un dodos pārgājienos — es mīlu dabu un labu ēdienu. Nav nekā labāka, kā labi pavadīt laiku kopā ar saviem draugiem un ģimeni „Vīnes kafijas namā” vai „Hoirigerā” — austriešu vīna tavernā. Visnozīmīgākā manā dzīvē ir mana ģimene. Mana brīnišķīgā sieva, pirms kļuva par manu mīļoto, ir bijusi mans labākais draugs jau kopš maniem tīņu gadiem. Mēs vienmēr vēlējāmies bērnus, taču kādu laiku likās, ka šis sapnis tā arī paliks neizsapņots. Tieši tāpēc mēs jūtamies tik svētīti, esot kopā ar mūsu diviem dēliem, kas ienes tik daudz prieka un atraktīvas darbošanās mūsu dzīvēs.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es tiku audzināts ļoti ticīgā ģimenē. Mana māte piedzima kā mormone, un mans tēvs pievienojās Baznīcai, kad bija jauns filozofijas un teātra zinātnes students. Mūsu ģimenē reliģija vienmēr ir spēlējusi nozīmīgu lomu, un es esmu tik daudz mācījies no savu vecāku piemēriem. Es esmu vienmēr jutis Debesu Tēva ietekmi savā dzīvē un vienmēr esmu ticējis Viņam un Viņa Dēlam Jēzum Kristum. Protams, kā jaunam pusaudzim — man bija savas šaubas un skepticisma piedeva uz brīdi, bet studējot Svētos Rakstus un regulāri lūdzot, mana ticība pieauga, un es nolēmu kalpot misijā, lai palīdzētu arī citiem cilvēkiem attīstīt personīgas attiecības ar Dievu. Šo divu gadu laikā iegūtās īpašās pieredzes man palīdzēja ne tikai nostiprināt savu ticību Jēzus Kristus evaņģēlijam, bet arī cienīt un novērtēt cilvēkus ar atšķirīgu reliģisko pārliecību. Es domāju, ka daži no jautājumiem tā arī paliks neatbildēti, taču es zinu, ka ir Dievs, kas ir mūsu mīlošais Debesu Tēvs, un ka Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs. Šī pārliecība, kuru esmu daudzreiz piedzīvojis un izjutis, ir bijusi par iemeslu lielam priekam, devusi garīgu spēku un bijusi par mierinājumu man ļoti grūtos brīžos.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es dzīvoju, sekojot tiem principiem, kuriem ticu, cenšoties sekot Jēzus mācībām — īpaši Viņa dotajam likumam mīlēt mūsu tuvākos, kā Viņš ir mūs mīlējis. Manas Baznīcas doktrīna māca man, ka visi cilvēki ir Dieva mīlētie dēli un meitas, neskatoties uz viņu izcelsmi, ticību vai kādu citu pārliecību, un tādēļ es cenšos izturēties pret citiem ar cieņu un līdzjūtību. Dievs vēl arvien runā ar praviešiem mūsdienās, kuri vada Baznīcu, un es cenšos darīt visu, kas manos spēkos, lai sekotu viņu padomam. Es lūdzu un lasu Svētos Rakstus bieži, jo tas man palīdz koncentrēties uz to, kas ir patiesi svarīgs manā dzīvē, un palīdz man saglabāt saikni ar sevi un Debesu Tēvu. Es esmu tik pateicīgs par to, ka arī mana sieva Džūlija tic šiem principiem. Kopīgi mēs mēģinām izaudzināt mūsu dēlus tādā veidā, lai viņiem būtu viegli ticēt Dievam un just Viņa ietekmi savā dzīvē. Mēs ticam ne tikai tam, ka Jēzus izglāba mūs visus kā individuālas personas, bet arī sagatavoja ceļu, lai mūsu ģimenes varētu būt mūžīgi kopā. Šis ticības princips ir ļoti tuvs un dārgs mums un ļoti ietekmē mūsu laulības un ģimenes dzīvi. Šobrīd es kalpoju par bīskapu savā bīskapijā un daru visu iespējamo, lai vadītu draudzi tā, kā man liekas Dievs vēlas, lai es to darītu. Dažreiz tas liekas kā īsts pārbaudījums — atrast pareizo līdzsvaru starp ģimeni, manu darbu un manu brīvprātīgo kalpošanu Baznīcā, taču es sajūtu, ka mana ģimene un es esam bagātīgi svētīti, jo esam tuvinājušies Tam Kungam.