mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Eric Cooper

  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper

Par mani

Man ir tas gods būt par vīru brīnišķīgai sievai un tēvu pieciem vienreizējiem bērniem. Es sabiedrībai pazemīgi kalpoju kā vietējās pārtikas bankas izpilddirektors. Es strādāju, lai katru nedēļu pabarotu 58 000 cilvēku, kuri cieš no bada un pārtikas trūkuma. Man ir paveicies, ka varu strādāt ar daudz brīvprātīgajiem, un es ticu, ka, kalpojot cits citam, mēs visi tiekam svētīti. Man katru dienu tiek atgādināts, ka ar maziem laipnības darbiem tiek paveikti lieli brīnumi.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es esmu mormonis tās laimes dēļ, ko es saņemu, dzīvojot pēc Jēzus Kristus evaņģēlija. Es esmu sajutis pilnīgu prieku, dzīvojot savu dzīvi saskaņā ar mūsu Glābēja baušļiem un mācībām. Tad, kad es kļūdos un izdaru ko nepareizu, manī ir cerība, jo es zinu, ka ar ticību Jēzum Kristum es varu nožēlot savus grēkus. Manī ir miers, jo es zinu, ka es esmu Dieva bērns un ka Viņš mani mīl. Mani mierina doma, ka tad, kad mēs saskaramies ar grūtībām un pārbaudījumiem, Dievs rūpējas par mums visiem. Es brīnos, kad redzu Viņa brīnumainos darbus visā pasaulē. Es izsaku savu pateicību par šīm zināšanām un dalos ar savu liecību tajā, ka Viņš dzīvo!

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es ticu, ka mana ticība jeb reliģija ir mans dzīvesveids. Tā ir daļa no mana darba, izklaides, mājām un baznīcas. Būt par mormoni man nozīmē ko vairāk nekā tikai svētdienas aktivitātes. Man tas nozīmē dzīvot saskaņā ar Jēzus mācītajiem principiem. Es cenšos būt godīgs attiecībās ar līdzcilvēkiem un godīgs rīcībā un darbos. Es smagi strādāju, lai kalpotu un palīdzētu citiem. Es no sirds ticu, ka tad, kad mēs kalpojam saviem tuvākajiem, mēs patiesībā kalpojam savam Dievam.