mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Christian

  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt

Par mani

Esmu studējis vizuālo mākslu Itālijā un šobrīd strādāju starptautiskajā mākslas tirgū. Tā ir liela privilēģija, ka varu īstenot savu aizraušanos un personīgās intereses, pārvēršot to visu par biznesu. Dzīve kalnos ļoti iedvesmo, un no visa Dieva radītā var ārkārtīgi daudz mācīties. Mums ar manu mīļo sievu ir trīs bērni. Viņi ir kļuvuši par ārkārtīgi svarīgu manas dzīves daļu.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Kļūstot arvien vecāks, esmu sapratis, cik priviliģēts un svētīts esmu bijis, uzaugot ģimenē, kur man jau kopš mazotnes tikuši mācīti Jēzus Kristus evaņģēlija principi. Mīloši vecāki jau kopš bērnības mācīja man pievērsties savā dzīvē Dievam. Tomēr tas, kā to īstenot, bija jāapgūst man pašam. Es esmu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas loceklis, jo ar visu sirdi jūtu, ka esmu uz ceļa, kas ļauj atgriezties pie mana Debesu Tēva. Jēzus Kristus mācības padara mani brīvu. Tās palīdz izkopt savu individualitāti un celt pašapziņu.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Dalība Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā sniedz man lielu prieku. Šī dzīve ir pilna grūtību, bet dalīšanās kristīgā dzīvesveidā ar apkārtējiem sniedz man lielu spēku. Jo ilgāk dzīvoju, jo vairāk saprotu, ka manas attiecības ar Dievu ir cieši saistītas ar manām attiecībām ar līdzcilvēkiem. Un tādēļ es ar prieku kalpoju līdzcilvēkiem, arvien vairāk iepazīdams sevi pašu. Dzīve ticībā Jēzum Kristum ir cerības un prieka pilna dzīve.