mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Chance

  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson

Par mani

Es esmu tēvs un vīrs. Es nāku no ļoti lielas ģimenes, man ir astoņi brāļi un māsas. Es studēju pēdējo semestri koledžā, pēc absolvēšanas man būs grāds mazajā uzņēmējdarbībā un komunikācijās. Esmu ainavu arhitekts, un man patīk jaunu pagalmu veidošanas izaicinājums. Manas aizraušanās ir saistītas ar atrašanos brīvā dabā, esmu kaislīgs mednieks un makšķernieks. Man patīk nodarboties ar sportu: ar ūdens slēpošanu un skeitbordu. Man patīk būt precētam un būt par tēvu.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es esmu bijis Baznīcas loceklis visu savu mūžu, tomēr man ir pašam savs pievēršanās stāsts. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir kas tāds, kas katram cilvēkam ir jāapgūst pašam. Man vienmēr ir bijusi ticība un paļāvība Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai, bet, tikai sasniedzot gandrīz 18 gadu vecumu, es nolēmu, ka man ir jālūdz Tas Kungs, lai uzzinātu, vai šī ir Viņa patiesā Baznīca. Es saņēmu atbildi, ka tā ir tikpat patiesa kā tas, ka es esmu dzīvs, kā arī apstiprinājumu, ka šī ir Viņa vienīgā patiesā un dzīvā Baznīca. Tajā brīdī es zināju, ka nekad nebūšu viens. Man nav šaubu, ka Dievs mūs mīl un ka Jēzus Kristus upurēja Savu dzīvību mūsu dēļ, lai mēs caur Viņu varētu tikt pestīti. Ja es nebūtu šīs Baznīcas loceklis, es būtu garīgi zudis un man nebūtu pārliecības, ka ģimenes var būt mūžīgi kopā. Nav lielāka prieka par ģimeni. Dievs aizvien runā ar Saviem bērniem šajās dienās, mums tikai jābūt gataviem jautāt un klausīties.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es domāju, ka vislabākais veids, kā cilvēkam dzīvot saskaņā ar savu ticību, ir būt labam piemēram un kalpot citiem. Ir svarīgi būt godīgam darījumos un pret cilvēkiem, ar kuriem saskaros. Mana darba sfērā es ne vienmēr strādāju morāli tīrā vidē, tādēļ es vienmēr cenšos lietot tīru valodu un būt uzticīgs saviem uzskatiem un morālei. Ir gadījies, ka cilvēki pamana, ka es nerunāju vulgāri, un tas man ir devis iespēju dalīties savā pārliecībā, reliģijā un tajā, kāpēc es nedaru noteiktas lietas. Tā kā man ir stingra pārliecība par savu ticību, es dzīvoju saskaņā ar to, esot par piemēru citiem.