mormon.org Visā pasaulē

Sveiki, es esmu Carlos Alberto Galvão

  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão

Par mani

Esmu precējies, tēvs četriem bērniem un vectēvs četriem mazbērniem. Man ļoti patīk ar draugiem sestdienās spēlēt futbolu. Manai ģimenei ir tradīcija brīvdienās sanākt kopīgā mielastā. Mūs aizrauj braukšana ar kajakiem un gliemežvāku meklēšana piekrastēs. Mums ir svarīgi pavadīt laiku kopā kā ģimenei, un mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai tas notiktu pastāvīgi.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Iespēja dzīvot kopā ar savu ģimeni mūžīgi mani visvairāk motivēja kļūt par Baznīcas locekli. Tas man palīdz būt uzticīgam un paklausīgam evaņģēlija baušļiem. Mana liecība man ir ļoti svarīga, un es zinu, ka Dievs un Kristus dzīvo un vada savu Baznīcu caur atklāsmēm. Es zinu, ka, esot paklausīgam, uzticīgam, cienīgam un pastāvot līdz galam, es iegūšu visas apsolītās svētības. Es jūtos droši un laimīgi, dzīvojot atbilstoši evaņģēlijam vakar, šodien un mūžīgi.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Es esmu aktīvs bīskapijas loceklis un strādāju ar elderiem [misionāriem] misionāru darbā. Es vadu stundas tiem, kuri tikai vēl iepazīst Baznīcu. Mēs pastāvīgi cenšamies rīkot sadraudzības pasākumus galvenokārt tāpēc, lai interesenti un jaunie Baznīcas locekļi justos labi un pilnībā iekļautos starp mūsu bīskapijas locekļiem.